فهرست کتاب


داستانهای خواندنی از پیامبران اولواالعزم

محمد محمدی اشتهاردی‏

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم
این کتاب پیرامون قصه های پیامبران اولواالعزم و به زبان ساده به رشته تحریر در آمده است. بنابراین لازم است در این مقدمه به طور اختصار درباره اهداف پیامبران و امور دیگر در رابطه با آنها و سپس درباره پیامبران اولواالعزم توضیحی داده شود تا با آشنایی بیشتر به مطالعه داستانهای آنها بپردازیم.

الف: بسیج دهها هزار پیامبر

از آنجا که انسان دارای غرائز حیوانی است، طبعا تمایل به راههای انحرافی دارد و از سوی دیگر خداوند به او گوهرهای گرانقدر عقل، اندیشه، اختیار، ابتکار و بینش عطا فرموده که بیانگر وجود زمینه ها و مایه های ارتقای تکامل می باشد. در نتیجه همواره انسان در درون خود احساس جنگ حق و باطل می کند. چرا که گوهرهای انسان در غرائز حیوانی قرار گرفته اند و هر کدام می خواهند انسان را به سوی خود بکشند؛ اولی به سوی کمال و دومی به سوی سقوط و انحطاط. اینجاست که انسان نیاز به راهنمایی راهنمایان دلسوز و حق طلب دارد تا در پرتو رهنمودهای آنان، خود را از اسارت غرائز حیوانی آزاد ساخته و در راستای کمال به پیش رود.
خداوند ده ها هزار پیامبر و وصی را برای هدایت انسانها فرستاد تا به سوی حق راهنمایی و از پرتگاههای سقوط معنوی و پیچ و خمهای لغزنده نجات بخشند.
درباره تعداد پیامبران، نقل شده است که خداوند 124 هزار پیامبر فرستاده که اولین آنها حضرت آدم علیه السلام و آخرینشان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است. در این باره روایات متعددی نقل شده که در این جا به ذکر یک روایت می پردازیم که حضرت رضا علیه السلام از پدران خود از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل کردند که فرمود:
خلق الله عزوجل مأه الف و اربعه و عشرین الف نبی انا اکرمهم علی الله و لا فخر، و خلق الله عزوجل مأه الف و اربعه و عشرین الف وصی، فعلی اکرمهم علی الله و افضلهم:
خداوند بزرگ 124 هزار پیامبر را آفرید که من گرامیترین آنها در پیشگاه خدا هستم و این را از روی افتخار نمی گویم و خداوند 124 هزار وصی پیامبر آفرید که علی علیه السلام گرامیترین آنها در پیشگاه خداست.(1)

ب. قرآن و پیامبران

در قرآن نام 26 پیامبر بدین ترتیب ذکر شده: 1. آدم 2. ادریس 3. نوح 4. ابراهیم 5. لوط 6. هود 7. صالح 8. اسماعیل 9. اسحاق 10. یعقوب 11. یوسف 12. شعیب 13. موسی 14. هارون 15 داوود 16. سلیمان 17. زکریا 18. یحیی 19. یونس 20. ایوب 21 عزیر (ارمیا) 22. ذوالکفل 23. یسع 24. الیاس 26. محمد صلی الله علیه و آله.
و سر گذشته بعضی از پیامبران مانند: خضر و اشموئیل بدون ذکر نام آنها در قرآن آمده است و در آیه 78 مومن، اشاره به پیامبر دیگر شده که داستانشان در قرآن نیامده است.