هدیه بهشتی

نویسنده : اسدالله محمدی نیا

تکبر

خداوند حکیم قصه حضرت آدم و شیطان را در سوره های متعدد قرآن(121) می آورد، بعد می فرماید علت اصلی که شیطان نافرمانی حضرت حق نمود و در برابر حضرت آدم سجده نکرد، تکبر و خود را برتر دانستن بود و همین حس منشاء غرور و کفرش گردید.
و این ماجرا باید برای ما درسی باشد تا مبادا ثروت، علم، مقام سبب فخر و تکبر ما نسبت به دیگران شود.
قرآن کریم می فرماید:
و لا تمش فی الارض مرحا انک لن تحرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا
و روی زمین با تکبر راه مرو، تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوهها نمی رسد(122).

درمان تکبر

حسادت و تکبر و خود بینی از امراض روحی و صفات زشتی هستند که اگر انسان درمان نکند منشاء مشکلات فراوان روحی برای خود متکبر و مردم می شود و درمان آن با داروهایی مثل قرص و آمپول نیست، بلکه در مورد درمانش حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: اگر انسان بداند اولش نطفه ای گندیده بیش نبود و آخرش مردار متعفنی بیشتر نخواهد بود(123)، به طوری که اگر او را دفن نکنند بوی بد او همه را اذیت می کند در حالی که حیوان مرده چنین بوئی ندارد.
و از طرفی در زمانی که در این دنیا زندگی می کند دستگاه گوارش و روده هایش شامل غذای هضم شده که به صورت مدفوع متعفن در آمده می باشد و در ایامی که در رحم ماده بود خوارک او نیز خون بوده است.
اگر بهتر بداند اول و آخرش در عالم رحم و دنیا و هنگام مرگ چگونه بوده و خواهد بود، دیگر تکبر نمی ورزد.
حضرت علی (علیه السلام) فرمود:
من تکبر ذل
کسی که تکبر ورزد خوار و ذلیل خواهد شد(124).
بنابراین تواضع خوب و تکبر بسیار بد اما تکبر در برابر انسان های متکبر و خودخواه خوب است تا به وسیله تکبر، کبر و غرور آنها شکسته شود.

نوروز

نوروز خوبیهایی مانند صله رحم، نظافت، تقسیم شادی ها، رفتن به زیارت قبور مطهر شهداء و قبور گذشتگان در شب جمعه آخر سال، و زنده شدن طبیعت و انسان را به یاد مرگ و قیامت انداختن و خواندن دعا و نماز دارد که از کارهای پسندیده سال نو می باشد.
ولی نباید این اعمال خوب را به یک سری خرافات و کارهای حرام مانند چهارشنبه سوری (که از آثار باقیمانده مجوسیان و آتش پرستان است) سفره هفت سین، سبزه گره زدن، پرت کردن سبزی به بیرون از منزل و سیزده بدر و... مخلوط کرد.
زیرا این کارهای حرام و خرافی در شان یک ملت مسلمان و انقلابی و صاحب اندیشه و خرد نیست.