هدیه بهشتی

نویسنده : اسدالله محمدی نیا

حسادت

خداوند بزرگ داستان هابیل و قابیل(117) و حضرت یوسف و برادرانش(118) را ذکر می کند که در اثر حسادت قابیل و هابیل را می کشد و برادران یوسف، یوسف را به چاه می افکنند.
حق تعالی به وسیله این قصه ها می خواهد به ما بفهماند که اگر کسی حسود بود باید خود را اصلاح نماید و اگر خود را اصلاح نکرد، حسادت در مرحله اول باعث غیبت و تهمت و ریختن آبروی دیگران می شود.
و اگر شعله حسادت زیاد شد، انسان حسود حاضر است دیگران را از میان بردارد و به قتل برساند.
قرآن کریم در این مورد می فرماید:
... و من شر حاسد اذا حسد
ای پیامبر بگو: به خداوند پناه می برم از شر انسان حسود زمانی که حسادت ورزد(119).
حضرت علی (علیه السلام) فرمود:
الحسد شر الامراض
حسادت بدترین مرض و بیماری است(120).

درمان حسادت

درمان حسادت یکی آنکه انسان حسود برای محسود دعا کند و دیگر اینکه در جمع دیگران خوبی های محسود را بیان نماید.
بعد از مدتی به جای حسادت محبت محسود در دل حاسد قرار می گیرد.

تکبر

خداوند حکیم قصه حضرت آدم و شیطان را در سوره های متعدد قرآن(121) می آورد، بعد می فرماید علت اصلی که شیطان نافرمانی حضرت حق نمود و در برابر حضرت آدم سجده نکرد، تکبر و خود را برتر دانستن بود و همین حس منشاء غرور و کفرش گردید.
و این ماجرا باید برای ما درسی باشد تا مبادا ثروت، علم، مقام سبب فخر و تکبر ما نسبت به دیگران شود.
قرآن کریم می فرماید:
و لا تمش فی الارض مرحا انک لن تحرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا
و روی زمین با تکبر راه مرو، تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوهها نمی رسد(122).