فهرست کتاب


هدیه بهشتی

اسدالله محمدی نیا

مساله پزشکی

آیا مراجعه زن به پزشک مرد در صورتی که بتواند پزشک زن در آن رشته بیاید جایز است؟ البته با توجه به اینک غالبا به او نگاه شد و گاهی هم از او معاینه به عمل می آید؟
ج) جایز نیست.
حضرت امام و سایر مراجع تقلید.
دکتر محرم نیست.
لذا در غیر مقام اضطرار نمی تواند به بدن زن نامحرم نگاه کند.
حضرات آیات عظام: امام گلپایگانی، اراکی و سایر مراجع تقلید گرفتن عکسهای رادیولوژی در صورتی که مستلزم نگاه به بدن نامحرم باشد گرفتن خون برای آزمایشگاهها، سونوگرافی و یا هر عملیات پزشکی دیگر در صورتی که بتوان به پزشک یا متخصص زن در آن رشته رجوع کرد، توسط مرد، نامحرم حرام است(61).
حضرت آیات عظام: امام گلپایگانی، اراکی (رحمه الله علیه)

آرایش زنان

آرایش زنان یک امر پسندیده و جزء فطرت زن می باشد و اصولا خداوند از نظر خلقت هر انسانی را به ویژه بانوان را طوری آفرید که با آرایش، جلوه و ناز و غمزه بتواند مرد را جذب نماید تا کانون خانواده را گرم و بانشاط نگه دارد، اما این آرایش باید در محدوده خانه برای شوهر می باشد، به خاطر آنکه اگر این آرایش و دل فریبائی به کوچه و خیابان راه یافت دیگر به جای شوهر مردان دیگر هم او را نظاره می کنند و تحریک می شوند و هر کدام در ذهنشان چیزهایی خطور می کند.
چنانچه قبل از اسلام برخی از زنان حجاب درستی نداشتند به طوری که سینه و گردن و جواهراتشان نمایان بود و هر مردی را به سوی خود جلب می کردند.
قرآن کریم هشدار می دهد که از این سنت جاهلیت اولی (جاهلیت اولی) دست بردارید و این تذکر آسمانی برای هر زمانی است.
چناچه خطاب خداوند شامل عصر ما که عصر جاهلیت ثانیه (جاهلیت مدرن) است می گردد.
قرآن کریم در این مورد می فرماید:
... ولا تبرجن تبرج الجاهلئه الاولی
ای زنان همچون جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید (و قدم و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید(62).
قرآن کریم بعد از آنکه هشدار می دهد از فرهنگ جاهلیت نخستین پیروی نکنید بلافاصله راه درمان و نجات را بیان می دارد که تنها راه درمان توجه به معنویت و یاد خداوند است.
لذا می فرماید:
شما زنان برای (نجات از گناه) نماز بر پا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و رسولش را اطاعت نمایید(63).

نشست و برخاست و شوخی با نامحرم

از آیات و احادیث متعدد از اهل بیت (علیهم السلام) استفاده می شود که تا آنجا که ضرورت ندارد نباید زن با مرد نامحرم تماس داشته باشد و در صورت ضرورت با نامحرم باید با وقار و متانت بدون هیچ گونه ناز و عشوه سخن بگوید، به خاطر آنکه انسان فطرتا به جنس مخالف خود حساسیت داشته نشان می دهد و چه بسا همین نشست و برخاست در میهمانی ها، جشن ها، اماکن عمومی، شرکت ها، مغازه ها، کارخانه ها و ادارات دولتی باعث نگاه های شهوت انگیز زن و مرد نسبت به یکدیگر و به دنبال آن روابط نامشروع اتفاق افتد.
چنانچه بارها این تفاوت رخ داده و منجر به فروپاشی نظام خانواده گردیده و در برخی مواقع منجر به فساد و قتل و خونریزی شده است.
بر اساس اینکه علاج واقعه را قبل از حدوث واقعه باید کرد، اسلام دستور داده و جز مواقع ضروری زن با مرد نامحرم تماس نداشته باشد.
قرآن کریم در این مورد می فرماید:
... ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن...
(جز مواقع ضروری با زنان هم سخن نشوید) زیرا این کار برای پاکی دل های شما مردان و زنان بهتر است(64).
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود:
هر کس با زنی نامحرم شوخی کند برای هر کلمه که با او گفته است، هزار سال در آتش دوزخ او زندانی می کنند.
و آن زن اگر با رضایت، خود را در اختیار مرد قرار دهد و مرد او را در آغوش گیرد یا ببوسد یا تماسی برقرار سازد یا با وی بخندند و منجربه عمل خلاف شود، این زن هم مثل مرد گناهکار است و عذابش مثل اوست.
ولی اگر زن راضی نبود و مرد به زور مرتکب این عمل زشت شد، گناه هر دو بر مرد می باشد(65).
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود:
ایاکو الخلوه بالنساء والذی نفسی بیده ما خلا رجل بامراه الا دخل الشیطان بینهما و لان یزحم رجل خنزیرا متلطخا بطین و حماه خیر له من ان یزحم منکبه امراه لاتحل له
از خلوت کردن با زنان بپرهیزد.
قسم به آن خدایی که جانم در دست اوست مردی با زنی خلوت نمی کند مگر اینکه شیطان (برای وسوسه و به گناه انداختن آن دو) وارد می شود. اگر مردی به خوکی آلوده به کثافت و لجن است برخورد کند بهتر می باشد از آنکه شانه اش با زن بیگانه و نامحرمی برخورد نماید(66).