هدیه بهشتی

نویسنده : اسدالله محمدی نیا

حجاب

حجاب یکی از واجبات و ضروریات دین است و در قرآن کریم در سوره نور و احزاب آیات متعددی درباره آن وجود دارد که کیفیت و فلسفه حجاب را بیان می نماید.
و در سوره نور آیه 31 مقنعه و روسری را تذکر داده و در سوره احزاب لباس رویی و بیرون از منزل را یادآوری نموده است.
قرآن کریم می فرماید:
یا ایها النبی قل لازواجک و بناک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا ببهن ذلک ادنی ان یعرفنی فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما
ای پیامبر! به همسران و دخترانت و همسران مومنان بگو جلباب ها (روسری های بلند) و چادر خود را بر خویش فرو افکنند، علت حجاب برای آن است که آنان از آلودگان شناخته شوند و مورد آزاد و اذیت قرار نگیرند و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده است، خداوند همواره غفور و رحیم است(36).

علت حجاب در کلام امام رضا (علیه السلام)

آن حضرت (علیه السلام) درباره علت حجاب فرمود:
حرم النظر الی شعور النساء... لمافیه من تهج الرجال و مایدعو التهیج الی اللفساد و الخول فیما لایحل...
نگاه به موهای زنان حرام شد برای آن که اگر موهای آنها در برابر مردان نا محرم آشکار شود باعث تحریک مردان می شود.
(و این جلب شدن مردان به زنان) فساد و بی بند و باری را به دنبال دارد و سبب می شود که (مردم) در کارهای حرام وارد بشوند(37).

حجاب برتر

رهبر معظم انقلاب می فرمایند:
من می گویم چادر، هم بهترین نوع حجاب است و هم یک نشانه ملی ماست که هیچ منافاتی با هیچ نوعی تحرکی از زن ندارد.
اگر واقعا کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری به معنای تحرک باشد، لباس رسمی زن می تواند محجبه بود ولی چادر نداشت، منتها همین جا هم باید آن مرز را پیدا کرد.
عده ای از چادر فرار می کنند، به خاطر اینکه هجوم تبلیغاتی غرب دامن گیرشان نشود.
اما از چادر فرار می کنند به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.
تصور نکنید اگر ما فرضا چادر را کنار گذاشتیم آن مقنعه کذایی را... درست کردیم دست از ما برمی دارند، از ما برمی دارند، آنها به این چیزها قانع نیستند بلکه می خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان را در اینجا مثل زمان شاه که زن اصلا حجاب و پوشش نداشت عمل شود(38).