فهرست کتاب


هدیه بهشتی

اسدالله محمدی نیا

اهمیت ازدواج

چند سالی است که در بین جوانان سن ازدواج بالا رفته در حالی که فشار غریزه جنسی علاوه بر امراض جسمی، روی روح و روان انسان اثر منفی می گذارد.
ما باید ضمن کار و تلاش به مسئله ازدواج بها بدهیم تا گناه و روابط نا مشروع کم گردد، در غیر این صورت اگر به بهانه های مختلف جوانان از ازدواج کردن دوری جستند اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد.
قرآن کریم می فرماید:
و من ایاته ان خلق کم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون
و از نشانه های خداوند این است که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد.
در این، نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند(34).

نکته های قرآن

1 - ازدواج نشانه قدرت و عظمت حضرت حق است و من آیاته.
2 - یکی از آن چیزهایی است که بشر را از نگرانی نجات می دهد، و او را از حالت دلهره و اضطراب در می آورد و به او آرامش روحی و روانی می دهد ازدواج می باشد، لتسکنوا الیها.
3 - ازدواج سبب مودت و محبت بین زن و مرد و بین خانواده های مختلف می شود.
بشر احساس کمبود محبت دارد که محبت زن به وسیله مرد جبران می گردد، و جعل بینکم موده
4 - با پیوند دو جوان رحمت و برکات الهی نازل می شود، به خاطر آنکه با ازدواج دختر با پسری شیطان مایوس و ناراحت، و فرشتگان الهی خوشحال خواهند شد.
و همین باعث خیر و برکت در جامعه می گردد.
لذا مسئولان نظام اگر می خواهند مشکلات روحی و روانی جوانان را حل کنند، و لطف و خیرات بر جامعه نازل شود به امر ازدواج جوانان بسیار بهادهند، و جعل بینکم... رحمه
5 - البته این همه آثار و برکات در ازدواج برای همه قابل درک نیست، بلکه کسانی که دارای تفکر و عقل و درایت اند این خداوند در مورد مشکل اقتصادی می فرماید:
ان یکونوا فقرا یعنهم الله من فضله و الله واسع علیکم
از فقر و تنگدستی نسبت به ازدواج نگران نباشند، چرا که اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد(35).

حجاب

حجاب یکی از واجبات و ضروریات دین است و در قرآن کریم در سوره نور و احزاب آیات متعددی درباره آن وجود دارد که کیفیت و فلسفه حجاب را بیان می نماید.
و در سوره نور آیه 31 مقنعه و روسری را تذکر داده و در سوره احزاب لباس رویی و بیرون از منزل را یادآوری نموده است.
قرآن کریم می فرماید:
یا ایها النبی قل لازواجک و بناک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا ببهن ذلک ادنی ان یعرفنی فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما
ای پیامبر! به همسران و دخترانت و همسران مومنان بگو جلباب ها (روسری های بلند) و چادر خود را بر خویش فرو افکنند، علت حجاب برای آن است که آنان از آلودگان شناخته شوند و مورد آزاد و اذیت قرار نگیرند و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده است، خداوند همواره غفور و رحیم است(36).