فهرست کتاب


سرمایه سخن (جلد دوم)

محمد ابراهیم آیتی

مقدمه

حمد و سپاس بی حد و حصر خداوندی را سزاست که تمام موجودات را از کتم عدم به عالم وجود آورد و از میان تمامی آنان انسان را به تاج و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم مفتخر ساخت. پس، بر اساس قاعده لطف، برای او پیامبر و آنگاه امامان را در طول تاریخ مقرر داشت تا زمین از حجت خالی نماند و بشر از سعادت در دنیا و آخرت بهره مند گردد.
درود بی پایان بر تمام انبیا و اوصیای خداوند که برای ارشاد خلق فرستاده شدند که هر یک به نوبه خویش انجام وظیفه نموده اند؛ بالاخص بر سرور انبیا، محمد مصطفی و بهترین اوصیا، علی مرتضی و یازده فرزند پاکش که یکی بعد از دیگری به امر خداوند متعال سِمَتِ رهبری خلق را بر عهده گرفتند که در راهنمایی مردم کوچک ترین قصوری نورزیدند.
مجموعه حاضر سلسله سخنرانی های حجج السلام آقایان مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی و مرحوم دکتر سید محمد باقر سبزواری که برای هشتاد روز سال تهیه شده (ماه رمضان سی مجلس، محرم و صفر 25 مجلس، بقیه ایام سال 25 مجلس) است که در سال 1339 به پیشنهاد آقای فروزانفر - رئیس دانشکده معقول و منقول (الهیات) - در سه مجلد جهت استفاده منبری ها در مجالس دینی و مذهبی چاپ شده است.
جلد اول این مجموعه سخنرانی آقایان آیتی و سبزواری و جلد دوم سخنرانی آقای آیتی و جلد سوم سخنرانی آقای سبزواری است.
هم اکنون این مجموعه به سفارش انتشارات دارالفکر تجدید چاپ شده و اصلاحاتی که در این سه جلد صورت گرفته به شرح زیر است:
1. تمامی آیات و روایات و بسیاری از متون عربی ترجمه شده است.
2. نکات دستوری و ویرایشی در آن به کار رفته است.
3. مصادر آیات و روایات استخراج شده است.
4. هر مجلس بر اساس مضمون آنعنوان گذاری شده است.
در پایان از آقای محمد قنبری که با راهنمایی های خود بنده را در انجام رساندن این مجموعه یاری کردند قدردانی و تشکر می کنم.
امید است که این اندک مورد توجه و قبول درگاه حضرت حق قرار گیرد.

مجالس محرم الحرام

اول محرم الحرام