فهرست کتاب


اخلاق اجتماعی جوانان

علی اصغر ظهیری‏

مقدمه

جوانان عزیز:

با چه کسی همنشین هستید؟ برای آینده خود چه فکری کرده اید؟
با محیط و اوضاع اجتماعی چگونه برخورد می کنید؟ در مورد والدین خود چه نظری دارید؟ جمال و زیبائی چه نقشی در زندگی شما دارد؟
و بالاخره تا چه حد به فضائل و رذائل اخلاقی اهمیت می دهید؟
کتابی که در دست دارید، به بررسی و تحلیل مسائل فوق پرداخته و اخلاق اجتماعی جوانان را در مورد سئوالات ذکر شده بیان نموده است.
با مطالعه این کتاب می توانید در جهت متخلق شده به اخلاق اسلامی در مسائل اجتماعی مسیر زندگی خود را انتخاب کنید.
در پایان ضمن آنکه کتاب حاضر بتواند رضایت خاطر شما عزیزان را جلب نماید، امید آن داریم که توانسته در نشر فرهنگ و اخلاق اسلامی قدمی برداریم.
والسلام علی اصغر ظهیری تیرماه 78

جوانان و انتخاب دوست

هر انسانی در دوران زندگی خود، همواره رفاقت و دوستی با دیگران است و همانگونه که از داشتن رفیق خوب اساس شادی و مسرت می کند، همچنین از تنهایی رنج می برد و از نداشتن هم صحبت شایست و مناسب آزرده خاطر می گردد.
از آنجا که جوانان در آستانه زندگی اجتماعی قرار دارند و باید برای رسیدن به اوج قله های موفقیت کوشش نمایند، داشتن رفیق و همنشین شایسته برای آنان از اهمیت بیشتری برخوردار است، چه اینک یک همنشین هم می تواند شرایط و اسباب ترقی و رشد و شکوفائی معنوی را برای آنان فراهم آورد و هم می تواند آنان را از رسیدن به کسب مدال موفقیت باز داشته و عوامل شکست و سقوط آنان را فراهم آورد.
بیشتر جوانانی که به سقوط و انحطاط کشیده شده اند، مسئله همنشینی و مصاحبت با افراد شرور و فاسد را مهمترین عامل شکست خود بر می شمارند و از این درد اجتماعی می نالند.
راستی چه باید کرد؟ کدام شخص لیاقت همنشینی و مصاحبت با ما را دارد؟ و بطور کلی نظر اسلام در رابطه با اخلاق اجتماعی یک جوانان نسبت به این مسئله مهم و حساس چیست.
قبل از بیان کلیاتی پیرامون مسئله انتخاب دوست از نظر اسلام، قابل ذکر است که: انتخاب و گزینش در زندگی اجتماعی بشر ارزش ویژه ایی دارد.
بنابراین داشتن بینشی صحیح و توجه کافی به مسئله انتخاب از لوازم اصلی موفقیت در آن است.
پس جوانان عزیز ابتدا باید برای گزینش انتخابی صحیح، خود را مسلح به سلاح عاقبت اندیشی و بررسی جوانب کار کنند و آنگاه با قاطعیت تمام راه صحیح و سعادتمند را برگزینند.
با توجه به مطالب فوق در این قسمت به بررسی دیدگاه قرآن و روایات رسیده در مورد انتخاب دوست و همنشین پرداخته و سپس به مطالب لازم و ضروری دیگر اشاره می کنیم.