فهرست کتاب


آنچه یک جوان باید بداند ویژه جوانان دانشجو

رضا فرهادیان

آگاهی و تذکر

شما به مقررات و علایم خوب توجه کنید، تا از این دنیا جان سالم به در ببرید. آن جایی که آگاهی نداری، نباید حرکت کنی،(44) با دقت حرکت کنی و دقیق و محتاطانه قدم برداری. سعی کنی آگاهانه حرکت کنی و دقیق و محتاطانه قدم برداری. سعی کنی آگاهانه حرکت کنی، تعقل و تفکر کنی و خود را با حدس و گمان و احتمالات با آب و آتش نیندازی. بهتر است بدانی که خیلی دشمن داری، اگر آنها را بخواهی دسته بندی کنی به دو دسته بزرگ تقسیم می شود: داخلی و خارجی؛ یعنی یکی در داخل خودت است و حتی دشمن خارجی هم به کمک آن نفوذ پیدا می کند، دشمن و اولین ماده انفجاری خودت هست! اولیش خودت هستی،(45) دشمن و اولین ماده انفجاری خود هستی،(46) از همین جا باید شروع کنی! و نفس اماره: ان النفس لاماره بالسوء الاما رحم ربی(47) که همیشه آماده است که ما را به بدی امر کند و به خوبی زمین بزند و به عنوان بخشی از وجود ما (خواسته ها و هوا و هوس هایمان) که همواره با آن قرین هستیم؛ یعنی دشمن خانگی است...(48)
تو گر با دشمن نفس هم خانه ای - ندانم چه آزرده از بیگانه ای!

تلاش بزرگ، موفقیت بزرگ

پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اصحاب وی از جهاد و مقابله با کفار بر می گشتند، و فاتح و خوشحال، پیروز و شامادن از ظفر؛ فرمودند: مرحبا به شما! که جهاد کوچک را به پایان رساندید، ولی جهاد بزرگ تر، همان مبارزه با نفس، هنوز باقی است. جهاد با نفس؛ یعنی جنگیدن و مبارزه در سرزمین خودی، مبارزه در محیط شخصیتی خود، این است که گفته شده جهاد اکبر. این دشمن خیلی مهم و بزرگ؛ یعنی نفس تو، آشکار و قرین با تو است و همواره خواسته هایی دارد که باید به او بگویی نه، نه. از ناحیه او دائم در فشار هستی. او خواسته هایی دارد و همیشه به خاطر خواسته هایش به ما فشار می آورد و دائم ما را تحت منگنه قرار می دهد. فلان چیز را بگو، فلان چیز را بخور، فلان کار را انجام بده و به نفع توست. فلان فیلم را ببین، فلان سی دی را نگاه کن، فلان حرف را بزن، دائم ما را به اشباع و ارضای خواسته های نفسانی دل فرا می خواند و از هر طریقی شده و به هر شکلی که شده تا آن جا که در خوردن و خوابیدن، لباس پوشیدن و حرف زدن، نگه کردن و ارضای غرایز، دل بستن و مهر ورزیدن و... هر کاری که می خواهیم بکنیم، هر تصمیمی که می خواهیم بگیریم دخالت می کند و اوضاع را آشفته می سازد تا ما به اطفا و ارضای نامشروع خواسته ها، تن در دهیم. این که گفته می شود: دائم ذکر بگویید، به خدا پناه ببرید، با یاد خدا باشید برای همین است. شیطان حواس ما را پرت می کند، تا به نحوی ما را به دام بیندازد و از راه مستقیم به در کند(49) بنابراین، زمینه خطر را باید شناسایی کنیم و به زمینه آسیب نبینیم. شناخت خیلی مهم است، چرا که افراد خودی مسیر ما را مین گذاری کرده و راه خوب می شناسند. باید با انواع و اقسام مین های داخلی آشنا شویم تا بتوانیم آن ها را خنثی کنیم. باید با احتیاط و دقت، همراه کسانی که کار آزموده ترند، با تجربه ترند، آگاه ترند و علم لدنی دارند حرکت کنیم واز تجربه هایشان استفاده کنیم، بعد قدم برداریم. باید بدانیم که کجاها پا بگذاریم و کجا نگذاریم، از راه های مشکوک نرویم. با کسانی که اطمینان به آنها نداریم، حرکت نکنیم از غذاها و چیزهایی که ناپاک یا حرام است استفاده نکنیم با آگاهی و دقت و تفکر حرکت کنیم. بنابراین، زمینه ها و بسترهایی که اصولا همه انسانها را در کل زندگی و در هر سن و سالی که باشند، تهدید می کنند: چه مرد و چه زن، مجرب و بی تجربه، جوان و کهن سال، درس خوانده و بی سواد، همه بدون استثنا در معرض این آفت ها و این آسیب ها قرار می گیرند. بنابراین، لازمه این کار توجه به چند مسئله است.
1. به آفت های اصلی این روزگار آگاهی پیدا کنیم، به خصوص آن هایی را که بیش تر متعرض جوانان می شوند، و فهرستی از آن ها به دست بیاوریم و ابزار مقابله با آن را بشناسیم؛
2.پس از شناخت بتوانیم ساز و کارهایی برای پیش گیری و راه هایی برای مقابله با آن پیدا کنیم؛
3.اگر علائمی از عوامل آسیب زا را دیدیم و یا به آن آفت مبتلا شدیم، هر چه سریع تر برای درمان آن اقدام کنیم و توبه کنیم تا سریع درمان شود، چرا که در جوانی آفت ها، آسان زدوده می شوند تا در کهن سالی؛
4.راه های موفقیت و تقویت عناصر مثبت در زندگی خودمان را بشناسیم و در مسیر سعادت و پیروزی با اتکال به خدا گام برداریم.

جوان، مربی و هدف از زندگی