فهرست کتاب


خوردنیهای شفابخش

مهدی نراقی

1- درمان آسم با خردل

دویست گرم دانه های خردل خشک را بکوبید و یا آسیا کنید تا نرم شود و بعد آن را در مقدار آب ملول (نیم گرم) حل کنید و مستقیماً روی سینه بمالید و روی آن یک پارچه بگذارید در درمان حمله های آسمی موثر و مفید خواهد بود.

2- برونشیت و سرماخوردگی

ضماد خردل به ترتیبی که در درمان آسم شرح دادیم در مورد برونشیت و یا سرماخوردگی زمستانی نیز مفید و موثر است. اگر کسی مبتلا به احتقان خون در عضوی از اعضای بدنش شده است این ضماد را استعمال کند فورا احتقان خون برطرف شده و خون به طور طبیعی به جریان خواهد افتاد. کسانی که می خواهند حمام خردل بگیرند تا خون در کلیه اعضای بدن آنها به جریان افتد باید دویست گرم خردل را در کیسه ای پارچه ای بریزند و در آن ببندند و آن را در ته وان حمام خود بگذارند و آب وان را باز کنند تا وان پر شود و بعد در آن وان چند دقیقه ای دراز بکشند و اعضای بدن خود را مالش دهند وقتی حمام خردل گرفتید و از وان بیرون آمدید احساس خواهید کرد که خیلی سبک و با نشاط شده اید.

3- مسمومیت

یک قاشق چایخوری گرد خردل را در نیم لیوان آب حل کنید و به محض اینکه عوارض مسمومیت را در بیمار دیدید به او بخورانید، او را به تهوع انداخته و موجب رفع مسمومیت خواهد شد.