فهرست کتاب


خوردنیهای شفابخش

مهدی نراقی

سر آغاز

آیا چیزهایی را که می خورید خواص آنرا می دانید؟
این کتاب چون فرهنگ غذاشناسی بشما کمک می کند تا چیزهایی را که می خورید خواص آنرا هم بدانید و به موارد استفاده و مصرف آنهم آشنا شوید.

مقدمه مؤلف

خوانندگان عزیز از نوشته های گذشته من استقبال روزافزونی کردند که موجب شد هر یک از آن نوشته ها چندین بار تجدید چاپ شود و با اینکه بیش از سی سال از انتشار آنها می گذرد تازگی خود را حفظ کنند و باز هم خوانندگان مشتاقی داشته باشند.
با تشکر بی پایان از این لطف خوانندگان عزیز تصمیم گرفته ام کتابهایی تحت عنوان خوردنیهای شفابخش تألیف کنم که جلد اول آن اکنون در دست شماست.
هدفم اینست، در لابلای صفحات این کتابها، مواد خوراکی معرفی شود و خواص آن ذکر گردد تا چون فرهنگ غذاشناسی مورد استفاده قرار گیرد.
از خداوند توفیق میخواهم تا جلدهای دیگر آنرا هم تدوین کنم و انتشار دهم. سلامت و سعادت روزافزون همه خوانندگان این کتاب را از خداوند بزرگ خواستارم.
مهدی نراقی
تهران - اردیبهشت 1353
مکاتبه کنید:
اگر درباره نوشته های آقای مهدی نراقی سئوال و یا نظری دارید می توانید به نشانی زیر با ایشان مکاتبه کنید:
صندوق پستی 4391 - کد پستی 11365 تهران
علامت اسکن صفحه 9.

ازگیل

این میوه زمستانی چه خواصی دارد و در بهبود چه بیماری هایی موثر است؟
ازگیل میوه درختی است که در اواخر پاییز و اوایل زمستان می رسد و اگر بر درخت برسد و آن را بچینند و بخورند مزه و طعم مطبوعی دارد.
ازگیل دارای مقدار زیادی هیدرات دو کربن است. چنانکه می دانید هیدارت دو کربن مولد انرژی است. تاننی که در این میوه است بهترین دارو و درمان برای عفونتهای روده بزرگ است. و بعلاوه ازگیل اعمال روده ها را مرتب می کند.
ازگیل دارای سیترات، مالتات و تارترات های قلیایی کننده است که خون را از این جهت تقویت می کند.
ویتامین ب ازگیل اعصاب را تقویت می کند و از نظر تغذیه اهمیت دارد.
دکتر لوکلر در کتاب خود می نویسد: در موارد متعددی زنانی را که مبتلا به سقط جنین بودند نجات دادم، به این وسیله که به آنها توصیه می کردم که تکه ای از چوب درخت ازگیل را به گردن خود بیاویزند و زنانی که در خطر سقط جنین بودند با آویختن چوب ازگیل به گردن خود از سقط جنین محفوظ می ماندند.
طبق آخرین تجربه علمی که از ازگیل کرده اند معلوم شده است ازگیل دارای مواد زیر است:
آب: 10/47 درصد. مواد آزوت دار 30 درصد. مواد چربی: 44 درصد مواد استخراجی: 47/11 درصد. قند: 1/9 درصد. سلولوز: 20/13 درصد. بقایا: 044/0 درصد. تانن: 5/2 درصد.
مقدار تانن در ازگیل خشک به 33/12 درصد افزایش می یابد.
بعلاوه، لعاب، اسیدهای سیتریک، مالیک، تارتریک و ویتامینهای ب و ث.