فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

پرسش درس 13

1- یاران از عبادت و زهد فاطمه چه می گویند؟
2- مصحف فاطمه (علیها السلام) چیست؟
3- از ایثار فاطمه (علیها السلام) چه می دانید؟ و چه آیه ای در این مورد می توان یادآور شد؟
4- اقدامات سیاسی حضرت فاطمه (علیها السلام) را برشمارید.

درس 14 دیگر زنان نمونه (1)

حضرت حوا (علیها السلام)

امام صادق (علیه السلام) در مورد نخستین زن پاکدامن و پاک سرشت می گوید: اللهم صل علی امنا حواء المطهره من الرجس، المصفاه من الدنس، المفضله من الانس، المتردده بین محال القدس(258)
و آیاتی درباره حضرت مریم (سلام الله علیه) و همسر فرعون - حضرت آسیه - و همسر ابراهیم (علیه السلام) - حضرت ساره - و مادر حضرت مریم (سلام الله علیه) می باشد که در مباحث گذشته به آنها اشاره شد، آیات 39 و 38، سوره طه و آیه 7، سوره قصص خطاب به مادر موسی (علیه السلام) دارد: و أوحینا ام موسی أن أرضعیه فاذا خفت علیه فألقیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی...، و دیگر زنان صاحب مقامی که در آیات به آنها اشاره شده است.(259)