فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

زهد فاطمه (سلام الله علیه): خانه ساده و مهریه و جهیزیه اندکش و زندگی سخت و جریانات گرسنگی او و

فرزندانش گواه صادقی بر زهد اوست.
در زیارتنامه حضرتش می خوانیم:یا حلیفه الورع و الزهد، او نه تنها زاهد بود بلکه بالاتر با زهد مأنوس بود. سلمان می گوید: روزی دیدم زهرا (سلام الله علیه) برای خروج از خانه به خود پارچه ای کشیده پشمی و کهنه، که دوازده وصله بر آن بود، از شدت ناراحتی گریستم و گفتم: دختر کسری و قیصر در حریرند و دختر رسول خدا (سلام الله علیه) در چادر شبی پشمینه و کهنه آن هم با اینهمه وصله، و آنگاه که زهرا (سلام الله علیه) به نزد رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) رفت، به رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) عرض کرد: پدر جان! سلمان از چادر وصله خورده من در شگفت است در حالی که به خدا سوگند پنج سال است که من در خانه علی به سر می برم و از مال دنیا تنها پوست گوسفندی داریم که روزها شترمان را بر آن علوفه می خوارنیم و شب ها خود بر روی آن می خوابیم و بالشت ما پوستی است که از لیف خرما پر شده است.(248)

اخلاص فاطمه (سلام الله علیه): راوی می گوید: از حسین بن روح - یکی از نواب امام زمان (علیه السلام)

پرسیدم: رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) چند دختر داشت؟ او گفت: چهار دختر داشت؟ او گفت: چهار دختر، پرسیدم، کدام یک با فضیلت تر بوده؟ گفت: فاطمه (سلام الله علیه)، پرسیدم: او از همه فرزندانش کوچک تر بوده و کمتر مصاحبت رسول (صلی علی محمد و آله و سلم) را درک کرده چرا او با فضیلت تر است؟ حسین بن روح پاسخ داد: به سبب دو فضیلت که خدای سبحان مخصوص او گردانیده بود: یکی اینکه وارث رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) بود و دیگر آنکه نسل رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) از ذریه اوست، خدای سبحان این ها را به او ارزانی نداشت مگر به خاطر اخلاص در نیت او.(249)
و آیات سوره دهر نشانه اخلاص او و خانواده گرامی اش می باشد.

نزول جبرئیل بر فاطمه

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که: حضرت زهرا پس از رسول خدا 75 روز زنده بود و به سبب غم از دست دادن پدر، بسیار غمگین و ناراحت بود، از این رو جبرئیل بر ایشان نازل می شد و علاوه بر تسلیت ایشان او را از جایگاه رسول (صلی علی محمد و آله و سلم) و اخبار آینده و احوال فرزندانش باخبر می کرد و علی (علیه السلام) آن را می نوشت. (و این همان چیزی است که به مصحف فاطمه مشهور است).
امام خمینی (رحمه الله) درباره این فضیلت می گوید: این فضیلت بالایی است زیرا ایشان آن قدر وسعت روحی داشتند که می توانستند مقام جبرئیل را تحمل کنند، مسئله آمدن جبرئیل برای کسی یک مسئله ساده نیست و خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی ممکن است بیاید. این یک تناسب لازم است بین روح این فرد و مقام جبرئیل که روح اعظم است و این تناسب بین روح اعظم و انبیاء درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم، و بعد از این هم در مورد کسی دیگر دیده نشده، حتی درباره ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد، ولی برای ایشان مکرر در آن ایام بعد از پدر نازل می شده است و مسائل آتیه فرزندانش را به ایشان می گفته و حضرت علی (علیه السلام) ثبت می کرده است. من این شرافت را از همه شرافت ها بالاتر می دانم چون این برای همه انبیا هم نبوده ولی برای حضرت تعبیر مراوده آمده است و این از مختصات صدیقه کبری (سلام الله علیه) است.(250)
فاطمه، صدیقه کبری: رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) به علی (علیه السلام) فرمودند: اوتیت ثلاثا لم یوتهن احد و لا أنا، اوتیت صهرا مثلی، و لم اوت أنا مثلی و اوتیت زوجه صدیقه مثل ابنتی و لم اوت مثلها زوجه و اوتیت الحسن و الحسین من صلبک و لم اوت من صلبی مثلهما، انکم منی و انا منکم؛ سه چیز به تو عطا شده که به هیچ کس حتی من داده نشده و آنها عبارتنداز، پدرزنی مثل من داری و من چنین نبودم، و همسری صدیقه مثل دخترم داری در حالی که همسری مثل او به من داده نشد، و حسن و حسین فرزندان تو هستند و من چنین فرزندانی - از صلب خودم و بدون واسطه - نداشتم به درستی که شما از من هستید و من نیز از شمایم(251)