فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

درس 13 فاطمه (علیها السلام)

فاطمه سرور همه زنان عالم

فاطمه (علیها السلام) کیست؟
قال رسول الله (صلی علی محمد و آله و سلم): و اما فاطمه سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین.
فاطمه (علیها السلام) کوثر خداست. جلوه جمال و جلال خداست.
فاطمه (سلام الله علیه) ادامه رسول (صلی علی محمد و آله و سلم) و همتای علی (علیه السلام) است.
فاطمه (سلام الله علیه) کسی است که جز علی (علیه السلام) کفوی برای او نیست، فال الصادق (علیه السلام): لولا أن الله تبارک و تعالی خلق امیرالمؤمنین لفاطمه ما کان لها کفو علی الارض من ادم و من دونه.(239)
فاطمه (سلام الله علیه) حوریه ای در سیمای انسان است.
فاطمه (سلام الله علیه) حلقه اتصال آل عبا است.
فاطمه (سلام الله علیه) حصن محکم ولایت و آموزگار شهادت است.
فاطمه (سلام الله علیه) معرف نهایت کمال و الگوست.

علم فاطمه (سلام الله علیه): رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) به سلمان می فرماید: یا سلمان!

ان ابتنی فاطمه ملأالله قلبها و جوارحها ایمانا الی مشاشها تفرعت لطاعه الله(240) (دخترم فاطمه آنچنان ایمان در اعماق دل و تمامی وجودش نفوذ کرده که برای عبادت خدا خود را از همه چیز فارغ می سازد.)
رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) فرمود: فاطمه بضعه منی و هی نور عینی و ثمره فوادی و روحی اللتی بین جنبی و هی الحوارء الانسیه(241)، (فاطمه پاره و وجود و نور دو چشم و میوه قلب من است، او روح و جان من است که در میان دو پهلویم قرار گرفته، او حوریه ای در سیمای انسان است).
فاطمه (سلام الله علیه) فخر علی (علیه السلام) است: انا وصیه و زوج ابنته سیده نساء العالمین(242).
امیرالمؤمنین در مصیبت از دست دادن حضرت زهرا (سلام الله علیه) خطاب به رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) عرض می کند: قل یا رسول الله عن صفیتک صبری ای رسول خدا! صبر من در مورد برگزیده و محبوب تو کم شده است.
فاطمه هم ام الائمه است و هم ام ابیها(243)، فاطمه از اهل البیت است که خداوند پاکی و عدم پلیدی آنها را ارداه کرده است.(244)
و مسلما از افرادی است که این آیات در مورد آنهاست: آیه مباهله، آیه مودت ذی القربی، آیات نخستین سوره هل أتی - سوره انسان - و سوره کوثر...(245)