فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

پرسش درس 12

1- قرآن اسوه نیکوی مومنان را چه کسی معرفی می کند؟
2- زنانی که در قرآن مثل خوبان و بدان قرار گرفته اند کیانند؟ چرا؟
3- ویژگی های بازار حضرت مریم را بر شمارید.

درس 13 فاطمه (علیها السلام)

فاطمه سرور همه زنان عالم

فاطمه (علیها السلام) کیست؟
قال رسول الله (صلی علی محمد و آله و سلم): و اما فاطمه سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین.
فاطمه (علیها السلام) کوثر خداست. جلوه جمال و جلال خداست.
فاطمه (سلام الله علیه) ادامه رسول (صلی علی محمد و آله و سلم) و همتای علی (علیه السلام) است.
فاطمه (سلام الله علیه) کسی است که جز علی (علیه السلام) کفوی برای او نیست، فال الصادق (علیه السلام): لولا أن الله تبارک و تعالی خلق امیرالمؤمنین لفاطمه ما کان لها کفو علی الارض من ادم و من دونه.(239)
فاطمه (سلام الله علیه) حوریه ای در سیمای انسان است.
فاطمه (سلام الله علیه) حلقه اتصال آل عبا است.
فاطمه (سلام الله علیه) حصن محکم ولایت و آموزگار شهادت است.
فاطمه (سلام الله علیه) معرف نهایت کمال و الگوست.