فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

خانواده پاک

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه 28 نهج البلاغه در پاسخ خودستایی های معاویه در مقایسه دو خاندان خودش و او چنین می فرماید: در خاندان ما، پیامبر است و در خاندان شما ابوجهل، که کارش تکذیب حق بود، ما حمزه شیر خدا را داریم و شما ابوسفیان را، شیر پیمان های باطل! حسن و حسین سروران جوانان بهشت از ماست و کودکان، جهنم (فرزندان مروان) از شما، فاطمه (سلام الله علیها) سرور زنان عالم و از ما و همسر ابولهب، هیزم کش از شماست، و از این قبیل چیزها که به نفع ما و زیان شماست.
و نیز امام حسین (علیه السلام) در خطبه های غرای خود در مسیر کربلا و واقعه شهادت خویش، پاکی خانواده خود را یادآور می شود: ان الدعی ابن الدعی قد زکزکی بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات منا الذله، یأبی الله ذالک لنا و رسوله و حجور طالب و طهرت(206) به درستی که این زنازاده مرا در انتخاب یکی از دو راه وانهاده: میان کشته شدن، و ذلت، و (البته) ذلت از ما به دور است، خدا و رسولش و دامن های پاک آن را باری ما نمی پسندند و اجازه نمی دهند.
گفتار این دو امام بزرگوار هم اشاره به ناپاکی خانواده رقیب و هم اشاره به پاکی خانواده خود دارد. و در مورد حضرت مریم نیز آبه به این نکته اشاره می کند، زمانی که کودک معصوم مریم به دنیا آمد مریم شگفت زده شدند و شگفتی آنان از این جهت بود که چگونه ممکن است مریم عذراء کودک نا مشروع به دنیا آورد او که پدر و مادری پاکدامن و شرافتمند و برادری غیور دارد: فأنت به قومها تحمله قالوا: یا مریم! لقد جئت شیئا فریا، یا اخت هارون! ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا(207)، مریم که خود را با تأییدات الهی همراه می دید طفل را در آغوش گرفته و نزد قوم خود آورد. قوم به او گفتند: ای خواهر هارون! چیزی عجیب آوردی، پدرت که مرد بدی نبود و مادرت بدکاره نبود. مریم دختر عمران عمری را به نیک نامی گذرانده و مادرش بانویی است که قبل از تولدش نذر کرده که فرزندش را در راه خدا آزاد گذارد، و آنگاه که او را به دنیا آورد او را مریم نامید و از اغواگری های شیطان او را در پناه خداوند قرار داد.(208) طوبی لمن کانت امه عفیفه.

آل ابراهیم و آل عمران خاندان برگزیده

مریم بانویی بزرگوار از خاندانی پاک بود که خداوند آن خاندان را برگزید و بر جهانیان برتری بخشید، ان الله اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین.(209)، ال یعنی زنان و مردان یک خانواده، آری گزینش و انتخاب خدا اختصاص به مردان ندارد. قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی(210) لفظ عباد شامل مردان و زنان می شود. از شاهکارهای هنری خدا در قرآن این است که در کنار مطرح کردن شخصیت های مردان از زنان با عظمت و با شخصیت نیز یاد می کند. و اکنون که سخن از شخصیت زن و نقش والا و سازنده اوبه میان آمد به قدرت سازندگی او در بحث بعد می پردازیم.

پرسش درس 11

1- حقوق زنان بر مردان و متقابلا حقوق مردان بر زنان را برشمارید.
2- آیه شریفه نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم و قدموا لأنفسکم. چه نکاتی را در بر دارد؟
3- قرآن به تأثیر خانواده در شخصیت انسان چه اندازه بها می دهد؟