فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

حقوق زنان: تأمین زندگی، رفتار نیکو.

از جمله و بما أنفقوا من أموالهم که بعد از الرجال قوامون علی النساء آمده اولین و مهم ترین وظیفه مرد در برابر خانواده اش یعنی نفقه و تأمین زندگی خانواده روشن می شود. روایات این وظیفه را بیشتر تبیین کرده اند:

حقوق مردان: اطاعت زن، پاسداری زن از عفت خویش و مال همسر در غیاب او.

یکی از زمینه های عفاف و سلامت جامعه تأمین نیاز جنسی همسر است که با آن بسیاری از مفاسد اجتماعی از بین می رود. پیامبر گرامی (صلی علی محمد و آله و سلم) خطاب به زنان فرمودند: لا تطولن لتمنعن أزواجکن(195) برای آنکه مانع کامجویی همسرانتان شوید نمازتان را طولانی نکنید و نیز حضرت 4 گروه از زنان را لعنت کردند: 1- زنانی که برای همسرانشان موهایشان را خضاب نمی کنند. 2- زنانی که سرمه نمی کشند. 3- در پاسخ تقاضای جنسی همسر سهل انگاری می کنند و به تأخیر می اندازند. 4- هنگام مباشرت به همسرانشان می گویند: خائض هستیم در حالی که نیستند.(196)
و نیز امام باقر (علیه السلام) در جواب زنی که از حقوق شوهر سوال می کرد فرمودند: از حقوق مرد این است که از شوهر اطاعت کند و مخالفت او را نکند و از مال شوهر جز با اجازه او حتی صدقه ندهد و در امر همبستری تمکین کند.(197)

توضیح بیشتر پیرامون وظایف زن

غریزه جنسی دو جنبه دارد: از نظر حرارت جسمی مثل خوردن و خوابیدن محدود و سطحی است و با اشباع ظرفیت غریزه، رغبت از بین می رود ولی از نظر روحی عمیق و دریا صفت و هیجان پذیر است مثل پول پرستی و جاه طلبی، لذا بعضی انسان ها را می بینیم (هم چون برخی پادشاهان در حرمسراهایشان) در عین این که ده ها نفر در اختیار دارند در بند ده ها نفر دیگرند.
این عطش، هوس است و ارضاء نشدنی، در این حالات ارضاء و سیر کردن از راه فراوانی ممکن نیست.
درست مثل ممکن نبودن سیر کردن آتش با هیزم، یعنی همان گونه که محرومیت ها شهوات است.
سعدی در این رابطه می گوید:
فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن - وگر خورد چو بهایم بیفتد او چو جماد
مراد هر که برآری مطیع امر تو گشت - خلاف نفس، فرمان دهد چو یافت مراد
برای آرامش غریزه دو چیز لازم است: 1- ارضاء آن در حد نیاز طبیعی، 2- جلوگیری از تهییج و تحریک آن، و لذا جمله الانسان حریص علی ما منع منه(198) در این موارد معنا ندارد، زیرا انسان به چیزی حرص می ورزد که هم از آن ممنوع شود و هم به سوی آن تحریک شود ولی اگر امری عرضه نشود حرص و ولع نیست به آن نیست.
پس وظیفه ای که زن در قبال همسرش دارد پاسداری از عفت خویش و ناموس اوست و این که خود را به مردان دیگر عرضه نکند و دیگران را به خود راه ندهد.
و وظیفه مهم تر و اساسی تر او اطاعت و تواضع در امر زناشویی است که هم از آیه فالصالحات قانتات حافظات للغیب استفاده می شود و هم از آیه و نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم و قدموا لأنفسکم(199) این مطلب فهمیده می شود. زنان در محافظت می کنند و اجازه ورود بیگانه را نمی دهند از همسران خود محافظت می کنند. مردان هر وقت بخواهند می توانند بر همسر خود وارد شوند و زنان باید همیشه آماده و پذایرای آنان باشند.(200) بنابراین هرگاه مردی بنابر اقتضای کارش در بیرون از منزل و برخورد با زنان دیگر در دلش احساس تمایلی کرد و به سوی همسرش بیاید(201) و زن همیشه آمادگی برای پذیرایی او داشته باشد، این خانواده به سوی پاکی و اهداف والایش پیش خواهد رفت.