فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

جهاد زن، نیک همسرداری اوست

آنگاه حضرت به آن زن متوجه شدند و فرمودند: ای زن! برگرد و این پیام را به همه زنان برسان که ان حسن تبعل احد کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها یعدل ذلک کله همین که شما به خوبی شوهرداری می کنید و خشنودی همسر را به دست می آورید و تابع موافقت او هستید اجر همه این ها معادل اجر همه آن کارهایی است که برای مردان است، در این هنگام زن برگشت در حالی که از شدت خوشحالی مکرر می گفت: لا اله الله، الله اکبر.
صاحب المیزان بعد از این روایت، چند روایت دیگر به همین مضمون می کند و نیز از امیرالمؤمنین (علیه السلام) این حدیث را ذکر می کند که در نامه ای به فرزندشان فرمودند: ان المرأه ریحانه و لیست بقهر مانه. سپس ایشان نکاتی را که از این حدیث استفاده کرده اند متذکر می شوند و آن این که: زنان در عین این که در حجابند و مسوولیتشان، اداره داخل خانه است و بیشتر به شوون زندگی منزلی می پردازند، در عین حال از رفت و آمد نزد ولی امر و تلاش برای حل مشکلاتشان ممنوع نیستند.(194)
علامه اضافه می کنند که روش مورد پسند اسلام این است که: زن به تدبیر امور داخلی منزل و تربیت فرزندان بپردازد و این روش واجب نیست ولی سنتی پسندیده است و بسیار درباره آن تشویق شده و از آن جائی که جو مسلمانان، تقوا و به دست آوردن رضای خدا و برتری ثواب های آخرت و بر بهره های دنیوی، و تربیت بر اساس اخلاق شایسته زنان یعنی عفت و حیا و محبت به فرزند و عشق ورزیدن به زندگی در محیط خانه بوده، مسلمانان این سنت را حفظ کرده اند. و نکته دیگر آن که: اسلام ممنوعیت زنان را در امر جهاد و قضاوت و حکومت با مزیت هایی برابر فضایل آن امور، جبران نموده است. اسلام جهاد زن را نیکو شوهرداری او می داند و آن را برای زن افتخار حقیقی بر می شمارد. و البته این افتخارات حقیقی در ظرف زندگی که اسلام بر آن حاکم است ارزش خود را نشان می دهد، ظرفی که هر چیزی به مقدار ارزش واقعی اش ارج نهاده می شود و همه تلاش ها و رقابت ها بر سر فضایل انسانیت و رضامندی خدای سبحان است، خدایی که برای سلوک هر انسانی مسلکی معین کرده و خطی خاص ترسیم کرده است. در این فضا هیچ خطی بر خط دیگر برتری ندارد، در این فضا، مردی که در معرکه قتال حاضر می شود و در کمال سخاوت خون خود را ایثار می کند و یا مردی که سرپرستی امور جامعه را بر عهده گرفته و یا بر مسند قضا تکیه زده و این مسئولیت سنگین را با همه سختی و مشقتش می پذیرد، در درجه و مرتبه بر زنی که وظیفه شوهرداریش را نیکو انجام داده، برتری ندارد. در فضای اسلامی همه پستها زمانی افتخار به حساب می آیند که در نظر صاحبش، مسوولیت باشد و او آن مسوولیت و بار سنگین را به خاطر رضای خدا بر دوش کشد.
اصولا ظرف زندگی خوبی ها و بدی ها و افتخارات و ننگها را در چشم مردم آن زمانه ترسیم می کند و چه بسیار جمعیت هایی هستند که یک امر ناچیز و پست را تعظیم و یا یک امر مهم و ارزنده را تحقیر می کنند، و نیز ما مسلمانان امروزی که محیط مادیت و غرب زدگی به زندگی ما رنگ داده و فرهنگ ناپسند آن اختلاط زنان با مردان و بی بند و باری زنان و فساد اخلاقی و رها کردن مسولیت های خطیر و پرارزش خانواده را در قالب تمدن و پیشرفت و افتخار به ما القا کرده است، چه بسا امر بزرگی را حقیر و پست بشماریم، در حالی که در نظر اسلام بسی والا و بزرگ است.
و اینک از مجموع آیات و روایاتی که در دو بحث حقوق متقابل زن و مرد، و زن شایسته ذکر شد الرجال قوامون علی النساء بما الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب... حقوق زنان مردان روشن می شود.

درس 11 حقوق متقابل زن مرد

حقوق زنان: تأمین زندگی، رفتار نیکو.

از جمله و بما أنفقوا من أموالهم که بعد از الرجال قوامون علی النساء آمده اولین و مهم ترین وظیفه مرد در برابر خانواده اش یعنی نفقه و تأمین زندگی خانواده روشن می شود. روایات این وظیفه را بیشتر تبیین کرده اند: