فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

د) آراستگی برای یکدیگر

کوچک های بزرگ

موضوع نظافت و آراستگی از مسائل مهم اسلامی است(136) که پیرامون آن روایات بسیاری وارد شده است. و دین مبین اسلام چگونگی نظافت مو و دندان و ناخن و ظرف و لباس و چگونگی آراستگی را بیان کرده است. خداوند متعال در اصل خلقت زنان را زیبا پسند و نظافت دوست آفریده است.(137) اسلام حتی برای زنان مسن هم سفارش به زینت و زیور می دهد. قال الصادق (علیه السلام): لاینبغی للمراه ان تعطل نفسها و لو ان تعلق فی عنقها قلاده، و لاینبغی ان تدع یدها من الخضاب و لو ان تمسحها بالحناء مسحا و ان کانت مسنه؛ امام صادق (علیه السلام) فرمود: سزاوار نیست که زن هیچ گاه خود را بدون زینت گذارد، اگر چه با آویزان کردن گردن بندی باشد، و سزاوار نیست که دست زن بدون رنگ باشد، اگر چه با کمی حنا باشد و اگر چه آن زن پیر و کهنسال بوده باشد.(138)
ولی این عشق و علاقه به زیبایی باید کنترل شود، زنان باشخصیت در پوشاک زیبا و زیور و آرایش زیاده روی نمی کنند. اسلام آراستگی و زیباگری و استفاده از بوی خوش(139) زن را تنها در درون خانه و زندگی خود و در برابر شوهر و به خاطر شوهر توصیه می کند. در این صورت آب نهر زندگی در مسیر خود حرکت کرده و گل و ریحان می رویاند و بلبلان و مرغان تشنه را سیراب می کند ولی اگر آراستگی و زیبایی زن برای مردان بیگانه شد چنان است که آب نهر زیر پایه ساختمان منحرف شود که در این صورت تلفات و خرابی ها به بار می آورد.
آب در کشتی هلاک کشتی است - آب اندر زیر کشتی پشتی است
اسلام به مردان هم سفارش به نظافت و آراستگی می کند. رسول گرامی فرمودند:
اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزینوا و تنظفوا، فان بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذالک فزنت نساوهم(140) رسول خدا فرمودند: لباس خود را تمیز کنید و موهایتان را کم کنید، مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید که بنی اسرائیل چنین نکردند و زنانشان بد کاره شدند.امام کاظم (علیه السلام) هم به همین نکته اشاره می کنند که آراستگی مردان به پاکی و عفت زنان کمک می کند.(141) و ابن عباس آراستگی مردان را از حقوق همسرانشان بر می شمارد.(142) و نیز امام (علیه السلام) آراسته کردن هر یک از زن و مرد برای یکدیگر را از جمله مسائلی بر می شمارد که زن و مرد برای زندگی خانوادگی و ادامه باصفای آن به آن نیاز دارند و باید آن را در نظر داشته باشند.(143)

پرسش درس 6

1- در زبان قرآن چگونه زن و مرد می توانند لباس یکدیگر باشند؟
2- زن با کدام جلوه: عفت یا عشوه؟
3- اسلام خدمات زن و مرد به یکدیگر را چگونه ارج می نهد؟
4- اسلام به آراستگی زن و مرد برای یکدیگر چقدر اهمیت می دهد؟