فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

2- خدمت زن به مرد

اسلام کار زن را در خانه دوست می دارد و خدمات او را پاس می دارد و ثواب یک شهید را در نامه اعمالش می نویسد. ام سلمه می گوید: از رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم): پرسیدم: فضیلت زنان در ارتباط با خدمت به همسرانشان چیست؟ حضرت فرمودند: اگر خانم خانه چیزی را در خانه جابجا کند به منظور این که خانه را سروسامان دهد (مرتب و پاکیزه کند) حتما خداوند به او نظر می کند و (مسلم است که) خدا به هر کس نظر کند، او را عذاب نمی کند.(131) و یا فرمودند: خدمت به همسر درب های جهنم را می بندد و در مقابل، درهای بهشت را به رویش می گشاید که از هر دری خواست وارد بهشت شود.(132) زمانی که دادن یک لیوان آب به دست همسر از یک سال عبادت برتر باشد(133) اجر و پاداش بسیار بقیه خدمات او در ارتباط با خانه داریش و غذا پختن و نظافتش و نگهداری از کودکان و تربیت آنها روشن است. امام صادق (علیه السلام) خانمی را که خوشبو و خوش دست پخت باشد بهترین فرمودند.(134) و نیز اسلام هر حرفه و شغلی را که منعی در آن ندارد و با عفت و حجاب زن ناسازگار نیست برای زن اجازه داده است و خود در پاره ای به آنها اشاره کرده است: قال النبی (صلی علی محمد و آله و سلم): نعم اللهو المغزل للمراه الصالحه(135) چه سرگرمی خوبی است ریسندگی برای زن شایسته. به طور کلی کارهایی که مورد نیاز زنان جامعه است و یا کارهای ظریف و هنری و کارهای سرگرم کننده ثمربخش که از یک طرف وقت را پر می کند و برای شیطان و وسوسه های او وقتی باقی نمی گذارد و از جهتی دیگر ثمردهی خوبی داشته باشد (بسته به نوع کاری که انجام می شود) همگی مفید و مثبت و مورد تصویب و تایید اسلام است.

د) آراستگی برای یکدیگر

کوچک های بزرگ

موضوع نظافت و آراستگی از مسائل مهم اسلامی است(136) که پیرامون آن روایات بسیاری وارد شده است. و دین مبین اسلام چگونگی نظافت مو و دندان و ناخن و ظرف و لباس و چگونگی آراستگی را بیان کرده است. خداوند متعال در اصل خلقت زنان را زیبا پسند و نظافت دوست آفریده است.(137) اسلام حتی برای زنان مسن هم سفارش به زینت و زیور می دهد. قال الصادق (علیه السلام): لاینبغی للمراه ان تعطل نفسها و لو ان تعلق فی عنقها قلاده، و لاینبغی ان تدع یدها من الخضاب و لو ان تمسحها بالحناء مسحا و ان کانت مسنه؛ امام صادق (علیه السلام) فرمود: سزاوار نیست که زن هیچ گاه خود را بدون زینت گذارد، اگر چه با آویزان کردن گردن بندی باشد، و سزاوار نیست که دست زن بدون رنگ باشد، اگر چه با کمی حنا باشد و اگر چه آن زن پیر و کهنسال بوده باشد.(138)
ولی این عشق و علاقه به زیبایی باید کنترل شود، زنان باشخصیت در پوشاک زیبا و زیور و آرایش زیاده روی نمی کنند. اسلام آراستگی و زیباگری و استفاده از بوی خوش(139) زن را تنها در درون خانه و زندگی خود و در برابر شوهر و به خاطر شوهر توصیه می کند. در این صورت آب نهر زندگی در مسیر خود حرکت کرده و گل و ریحان می رویاند و بلبلان و مرغان تشنه را سیراب می کند ولی اگر آراستگی و زیبایی زن برای مردان بیگانه شد چنان است که آب نهر زیر پایه ساختمان منحرف شود که در این صورت تلفات و خرابی ها به بار می آورد.
آب در کشتی هلاک کشتی است - آب اندر زیر کشتی پشتی است
اسلام به مردان هم سفارش به نظافت و آراستگی می کند. رسول گرامی فرمودند:
اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزینوا و تنظفوا، فان بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذالک فزنت نساوهم(140) رسول خدا فرمودند: لباس خود را تمیز کنید و موهایتان را کم کنید، مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید که بنی اسرائیل چنین نکردند و زنانشان بد کاره شدند.امام کاظم (علیه السلام) هم به همین نکته اشاره می کنند که آراستگی مردان به پاکی و عفت زنان کمک می کند.(141) و ابن عباس آراستگی مردان را از حقوق همسرانشان بر می شمارد.(142) و نیز امام (علیه السلام) آراسته کردن هر یک از زن و مرد برای یکدیگر را از جمله مسائلی بر می شمارد که زن و مرد برای زندگی خانوادگی و ادامه باصفای آن به آن نیاز دارند و باید آن را در نظر داشته باشند.(143)