فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

ج - زن و مرد در خدمت یکدیگر

1. خدمت مرد به زن

خداوند خدمت زن و مرد به یکدیگر را بسیار ستوده است و برای آن پاداش های بزرگی در نظر گرفته است. مردی که زحمت می کشد تا خانواده اش در رفاه باشد ثواب خدمت او به خانواده اش هم چون ثواب مجاهد فی سبیل الله است: الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، از رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) رسیده است: خدمه العیال کفاره الکبائر و تطفی غضب الرب؛ خدمت به خانواده گناهان کبیره را می پوشاندو خشم و غضب الهی را فرو می نشاند. و نیز کسانی به خانواده خدمت می کنند که از صدیقین یا از شهداء هستند و یا مردانی هستند که خداوند برای آنان خیر دنیا و آخرت را اراده کرده است.(126)
و یا حضرت رسول (صلی علی محمد و آله و سلم) فرمودند: در کنار خانواده بودن (و مانوس بودن با آنها)، از اعتکاف در مسجد من بالاتر است.(127) و همچنین فرمودند: خرید تحفه برای خانواده هم چون صدقه دادن به دست خود به افراد نیازمند است.(128) و نیز فردی که با خانواده اش نیک رفتاری داشته باشد خداوند بر عمر او می افزاید.(129)
اصولا همیاری و همکاری با زن در کارهای خانه مایه تقویت محبت و مودت می شود. شوهر اگر فکر کند کار کردن در خانه مخالف حرمت و شخصیت اوست سخت اشتباه کرده است. امیر المومنین (علیه السلام) در خانه چنین بودند و کار می کردند. و چه نیکوست که مردان امت اسلامی بدون این که زنانشان تقاضا کنند در کارهای سنگین و نیز در امور خانه و خانه داری به آنها کمک کنند.(130)

2- خدمت زن به مرد

اسلام کار زن را در خانه دوست می دارد و خدمات او را پاس می دارد و ثواب یک شهید را در نامه اعمالش می نویسد. ام سلمه می گوید: از رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم): پرسیدم: فضیلت زنان در ارتباط با خدمت به همسرانشان چیست؟ حضرت فرمودند: اگر خانم خانه چیزی را در خانه جابجا کند به منظور این که خانه را سروسامان دهد (مرتب و پاکیزه کند) حتما خداوند به او نظر می کند و (مسلم است که) خدا به هر کس نظر کند، او را عذاب نمی کند.(131) و یا فرمودند: خدمت به همسر درب های جهنم را می بندد و در مقابل، درهای بهشت را به رویش می گشاید که از هر دری خواست وارد بهشت شود.(132) زمانی که دادن یک لیوان آب به دست همسر از یک سال عبادت برتر باشد(133) اجر و پاداش بسیار بقیه خدمات او در ارتباط با خانه داریش و غذا پختن و نظافتش و نگهداری از کودکان و تربیت آنها روشن است. امام صادق (علیه السلام) خانمی را که خوشبو و خوش دست پخت باشد بهترین فرمودند.(134) و نیز اسلام هر حرفه و شغلی را که منعی در آن ندارد و با عفت و حجاب زن ناسازگار نیست برای زن اجازه داده است و خود در پاره ای به آنها اشاره کرده است: قال النبی (صلی علی محمد و آله و سلم): نعم اللهو المغزل للمراه الصالحه(135) چه سرگرمی خوبی است ریسندگی برای زن شایسته. به طور کلی کارهایی که مورد نیاز زنان جامعه است و یا کارهای ظریف و هنری و کارهای سرگرم کننده ثمربخش که از یک طرف وقت را پر می کند و برای شیطان و وسوسه های او وقتی باقی نمی گذارد و از جهتی دیگر ثمردهی خوبی داشته باشد (بسته به نوع کاری که انجام می شود) همگی مفید و مثبت و مورد تصویب و تایید اسلام است.