فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

زن با کدام جلوه عفت یا عشوه؟

انسان مجموعه ای از حالات متضاد است، شادی و غم، نشاط و بی حوصلگی، شجاعت و ترس، جود و بخل، دوستی و دشمنی، اما مهم، مشخص کردن حد و مرز این حالات و قرار دادن هر یک از آن حالات در حوزه مخصوص به خود می باشد تا عملکرد انسان در همه جا، به جا و نتیجه بخش باشد.
اکنون این پرسش مطرح می شود: برای زن کدام جلوه زیباتر است عفت یا عشوه؟
پاسخ را از رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) و امام صادق (علیه السلام) می شنویم: قال رسول الله (صلی علی محمد و آله و سلم): خیر نسائکم العفیفه الغلمه فی فرجها، الغلمه علی زوجها(124)؛ بهترین زنان شما زن پاکدامنی است که دامن خود را از نامحرم حفظ کند و برای شوهرش، شهوتران و عشوه گر باشد. عن ابی عبدالله (علیه السلام): خیر نسائکم اللتی اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحیاء و اذا لبست معه درع الحیاء(125)؛ بهترین زنانتان کسی است که زمانی که با شوهرش خلوت کند پیراهن حیاء را برکند و چون لباس بپوشد و همراه او شود. زره حیا بر تن کند.

ج - زن و مرد در خدمت یکدیگر

1. خدمت مرد به زن

خداوند خدمت زن و مرد به یکدیگر را بسیار ستوده است و برای آن پاداش های بزرگی در نظر گرفته است. مردی که زحمت می کشد تا خانواده اش در رفاه باشد ثواب خدمت او به خانواده اش هم چون ثواب مجاهد فی سبیل الله است: الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، از رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) رسیده است: خدمه العیال کفاره الکبائر و تطفی غضب الرب؛ خدمت به خانواده گناهان کبیره را می پوشاندو خشم و غضب الهی را فرو می نشاند. و نیز کسانی به خانواده خدمت می کنند که از صدیقین یا از شهداء هستند و یا مردانی هستند که خداوند برای آنان خیر دنیا و آخرت را اراده کرده است.(126)
و یا حضرت رسول (صلی علی محمد و آله و سلم) فرمودند: در کنار خانواده بودن (و مانوس بودن با آنها)، از اعتکاف در مسجد من بالاتر است.(127) و همچنین فرمودند: خرید تحفه برای خانواده هم چون صدقه دادن به دست خود به افراد نیازمند است.(128) و نیز فردی که با خانواده اش نیک رفتاری داشته باشد خداوند بر عمر او می افزاید.(129)
اصولا همیاری و همکاری با زن در کارهای خانه مایه تقویت محبت و مودت می شود. شوهر اگر فکر کند کار کردن در خانه مخالف حرمت و شخصیت اوست سخت اشتباه کرده است. امیر المومنین (علیه السلام) در خانه چنین بودند و کار می کردند. و چه نیکوست که مردان امت اسلامی بدون این که زنانشان تقاضا کنند در کارهای سنگین و نیز در امور خانه و خانه داری به آنها کمک کنند.(130)