فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

ازدواج و سعادت انسانی

ازدواج یکی از ارکان سعادت و کمال انسانی است، این پیوند که عبودیت فرد را سامان می بخشد عامل حفظ و حراست دین خوانده است و خداوند خوش خلقی و گشایش در روزی را از پیامدهای ازدواج قرار داده است. قال النبی (صلی علی محمد و آله و سلم): زوجوا ایامکم فان الله یحسن لهم فی اخلاقهم و یوسع لهم فی ارزاقهم و یزید فی مروءاتهم (زمینه ازدواج افراد عزب را فراهم آورید تا خداوند اخلاقشان را نیکو و روزی شان را فراخ و گشاده و جوانمردیشان را افزون کند)، و انکحو الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم.(99)
ازدواج پاسخی به نیازهای اساسی انسان است، اما گاه ازدواج، خود معضلی می شود (چه از نظر اخلاقی و چه مالی) که نیروهای دیگر باید صرف حل مشکلات آن شود، و حال آن که خداوند بنیان ازدواج را در جامعه سالم ایمانی بر پایه تقوی و خیر و صلاح و سهولت و آسان گیری بنا نهاده است یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر(100).
مساله ازدواج مساله مهمی است و پذیرش آن آمادگی روحی لازم را می طلبد زیرا فرد مسئولیت های اداره زندگی جدید را می پذیرد و در این مساله، بلوغ جسمی و روحی و عقلی شرط است(101)، چرا که ازدواج موجب بروز تحولاتی در زندگی اجتماعی زن و مرد می گردد، از یک طرف وجوب نفقه بر عهده مرد قرار می گیرد ... رزقهن و کسوتهن بالمعروف(102) و احساس مسئولیت بیشتری به او می بخشد، و از طرف دیگر مسئولیت و مدیریت خانه و تربیت فرزندان از توان فکری و جسمی و کار زن در بیرون از خانه می کاهد.
و چه زیباست خانه سبز قرآنی، که پرتویی از وحی و جلوه ای از یاد خدا و تسبیح و تمحید او در شب و روز است فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال(103)، (در خانه هایی که خدا اجازه فرموده که نامش به بزرگی یاد شود و مردانی پاک او را در آن بامدادان و شبانگاهان به پاکی می ستایند)، خانه نمونه قرآنی، خانه ای است که طاعت و عبادت و ولایت حق در آن رونق دارد و به امر الهی دو منبع ایمان و دو استوانه عشق با یکدیگر پیوند محبت برقرار می کنند و مرد و زن به حقوق الهی پایبندند و فضای آکنده از شور و نشاط زندگی را از دل مردگی و ورود مشکلات حفظ می کنند، فرزندان آنان میوه و ثمره فضیلت و افکار و اعمالشان جلوه ای از آداب الهی است. در این خانه ظلم اگر چه اندک هم راه ندارد، این تصویر نادرستی است که فکر کنیم ظلم و ستم به کارهای افرادی نظیر فرعون و نمرود و چنگیز و ستمگران تاریخ گفته می شود بلکه ظالم یعنی کاری بی جاکردن، تجاوز از حق خود و ضرر و اذیت رساندن به دیگری و هر عملی که موجب رنجش خاطر بی جای دیگری گردد، و خداوند از هر ظلم و ستمی گرچه بسیار کم، از هر کسی که باشد بیزار است، چه ظلم زن و مرد به یکدیگر یا ظلم آن دو به فرزندان و چه ظلم هر یک از افراد جامعه به دیگری باشد. و این گونه افراد زندگی سختی خواهند داشت و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، و در مقابل به نیکوکاران وعده حیاه طیبه داده شده است من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبه(104).
اهدافی را که انسان با ازدواج دنبال می کند:
1- رسیدن به آرامش و سکون: و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها و جعل بینکم موده رحمه(105)
2- ارضای غریزه جنسی و دور ماندن از انحرافات: نسارکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم(106).
3- بقاء نسل: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین(107)، و قدمو الانفسکم(108).
و ازدواج، پاسخی به خواست الهی و سنت نبوی است، و انکحوا الایامی منکم(109)، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.

اساس خانواده بر پایه محبت

الف) زن و مرد آرامش بخش یکدیگر

بنیان خانواده با سایر بنیانها متفاوت است زیرا که اساس آن غیر از همه اساس هاست، خداوند پایه های این بنا بر اساس محبت و مهربانی قرار داده است.
محیط خانواده میدان جنگ و جبهه گیری نیست که زن و مرد در نقطه مقابل یکدیگر باشند، بلکه آن دو در کنار هم و مکمل یکدیگرند و نباید در آن دو حس غلبه گری باشد. حتی جهازات تناسلی هر یک از آن دو ناقص است و به تنهایی به کار نمی افتد و با حرکت به سوی مقابل خود و احدی کامل درست می شود و آرامش می یابد.(110)
قرآن در سوره روم آیه 21 می فرماید: و من ایاته ان خلق لکم(111) من انفسکم ازواجا(112) لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه(113)؛ از نشانه های دیگر خداوند این است که از جنس خودتان همسرانی برایان آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید. از آن جا که ادامه پیوند میان همسران خصوصا و میان همه انسانها عموما عموما نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی روحانی دارد به دنبال آن اضافه می کند در میان شما مودت و رحمت آفرید.
تفسیرنمونه(114) ذیل این آیه می گوید: در این آیه هدف ازدواج سکونت و آرامش بیان شده است پس همسران با این ویژگی، یکی از مواهب بزرگ الهی اند، این آرامش از آن جا ناشی می شود که دو جنس، مکمل یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگرند و هر یک بدون وجود دیگری ناقص است و این سکونت و آرامش هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحی، هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی.
انسان در زندگی خانوادگی شخصیت تازه ای در خود می یابد و احساس مسئولیت بیشتری می کند و از تعادل روحی بالاتری برخوردار است، مودت و رحمت(115) ملاط و چسب مصالح ساختمانی جامعه انسانی و خانواده است. وجود این دو نعمت الهی (مودت و رحمت) هم بین دو همسر و هم بین تمام افراد جامعه انسانی ضروری است و ضعف و کمبود آن مایه هزاران بدبختی و ناراحتی و اضطراب خانوادگی و اجتماعی است. محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر از آیات و نشانه های الهی است(116) لایات لقوم یتفکرون. و محبت آنان نسبت به فرزندان کوچک تر از روشن ترین جلوه گاه مودت و رحمت است، محبت نسبت به طفل کوچکی که در تامین نیازهای ضروری خود ناتوان است پدر و مادر را وادار می کند که در حفظ و تغذیه و لباس و بهداشت بچه بکوشند و بدین سان نوع بشری باقی بماند و زندگی انسان به کمال برسد. نظیر کمک و محبتی که در اجتماع، افراد توانمند به ضعیف تر و فقیرتر از خود دارند و این ها همه از نشانه های پروردگار است و اندیشه در این نشانه های آشکار انسان را متوجه و بیدار می کند.
نظیر آیه 21 سوره روم در سوره اعراف آیه 189 نیز آمده است: هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها؛ او خدایی است که شما را از واحدی آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار بیاساید(117).