فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

فصل 2 زن با همسر

درس 5

ازدواج (1)

خداوند در نظام آفرینش قانون زوجیت را برقرار نمود و با حکمت خویش همه مخلوقات را زوج قرار داد، و من کل شی ء خلقنا زوجین(92)، تا از این راه نسل آنان ادامه یابد و هر جفتی بتواند راه کمال را بهتر بپیماید.
آیات مربوط به برنامه لقاح گیاهان فراوان است، و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثین(93). در حیوانات نیز نظام ازدواج و تولد و میل حیوان نر به ماده و رابطه محبت آمیز میان آن دو از شگفتیهای غیر قابل وصف در طبیعت است، نظم و انضباط موجود بین آنان در امر ازدواج و همزیستی و همکاری آنان در جهت لانه سازی، حفظ اسرار، انتخاب جا، تامین غذای فرزندان، آموزش امور لازم به آنها و نگهداریشان از خطرات در حقیقت تجلیات اراده حضرت حق است. هیچ حیوانی به غیر از جنس مخالف خود و به ناپاکی و خلاف کاری گرایش ندارد(94) و نطفه حیوان نر برای ماده مربوط به خود اوست. و ما من دابه الا هواخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم(95) (زمام اختیار هر جنبنده ای به دست اوست بدون شک هدایت پروردگارم به راه راست است).
و اما انسان، خداوند رحمان از جنس خود او برایش همسر آفرید تا در کنار او آرامش یابد و میان آن دو دوستی و مهربانی برقرار نمود و امر ازدواج را از نشانه های لطف و کرم خویش برشمرد، خداوند باری تعالی به نخستین زوج آفرینش خطاب کرد در بهشت رحمت او جای گیرد و از نعمت های بی شمار او بهره گیرند، و در کنار یکدیگر همچون سایر موجودات در اطاعت پروردگارشان باشند. و یا ادم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما و لاتقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین(96)
جامعه کوچک خانواده که با ازدواج شکل می گیرد از ابتدایی ترین و طبیعی ترین جامعه های انسانی است. اسلام ازدواج را عاملی موثر در تحکیم سازمان اجتماعی امت می داند و ریشه تعادل اجتماعی را در کانون متعادل خانواده جستجو می کند و برای ارضای صحیح غریزه جنسی که همچون دیگر غرایز بشری دارای اهمیت است راهکارهای دقیقی ارائه می دهد و در برنامه های سالم سازی محیط اجتماعی به امر ازدواج تشویق و ترغیب می کند و آن را زمینه ای برای شکوفایی زن و مرد و رفع احتیاجات مختلف آنان معرفی می کند، چرا که انسان با پای نهادن در وادی ابتلا اگر همراهی در کنار خود نیابد از راه باز خواهد ماند. اسلام ازدواج را در وجوه عبادی زندگی انسان موثر می داند، رسول اکرم (صلی علی محمد و آله و سلم) در این باره چنین می فرماید: الرکعتان یصلیهما متزوج افضل من رجل عزب یقوم لیله و یصوم نهاره(97) (دو رکعت نماز فرد همسردار بهتر است از مرد بی همسری که شب تا به صبح عبادت کند و روزش را روزه بدارد)(98).