فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

مرزهای الهی

تفسیر نمونه ذیل جمله تلک حدود الله فلاتقربوها(64) می گوید: در این جا از احکام به حدود الهی - مرزهای الهی - تعبیر شده است مرز میان حلال و حرام، مرز میان ممنوع و مجاز، و جالب این که قرآن نمی گوید: از مرزها نگذرید بلکه می گوید به آن نزدیک نشوید، زیرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود بر اثر طغیان شهوت انسان به خطا از آن عبور کند و بگذرد. به همین دلیل در بعضی قوانین اسلامی گام نهادن در لغزش گاه ها ممنوع است مثل شرکت در مجلس گناه (هر چند خود آلوده به گناه نباشد) و یا خلوت کردن با زن اجنبی.(65) همین معنی در احادیث تحت عنوان، حمایت از حمی - نگهداشتن حریم منطقه ممنوعه - بیان شده است، پیامبر گرامی اسلام (صلی علی محمد و آله و سلم) فرمودند: ان حمی الله محارمه، فمن یرتع حول الحمی یوشک ان یوقع فیه، قرقگاه های الهی محرمات اویند هر کس گوسفند خود را کنار قرقگاه ببرد بیم آن می رود که وارد منطقه ممنوعه شود.(66)
اصولا به نیروی تقوا و ایمان در مقابل موجبات گناه می توان تکیه کرد مگر در گناهان مربوط به غریزه جنسی، زیرا که هیچ غریزه ای به سرکشی و حساسیت حساسیت غریزه جنسی نیست.(67) از این رو با تکیه بر ایمان نه تنها باید از ارتکاب آنها خودداری کرد بلکه باید از نزدیک شدن به این میادین نیز پرهیز کرد.
رعایت حدود الهی و نزدیک نشدن به خطوط قرمز ضامن پاکی و سلامت جامعه است.
اسلام بسیار سفارش می کند که ارتباط زن و مرد نامحرم تا حد امکان کمتر باشد و زمینه گناه و فساد در جامعه فراهم نشود تا آن جا که رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) می فرمایند: اذا جلست المراه مجلسا فقامت عنه فلایجلس فی مجلسها احد حتی یبرد(68). زمانی که زن نامحرمی در جایی نشست و بعد از آنجا برخاست کسی در جایگاه او ننشیند تا آن مکان سرد شود، (این دستور پیامبر (صلی علی محمد و آله و سلم) از آن جهت است که گرمای بدن زن حتی با واسطه آن محل هم به بدن مرد منتقل نشود)، از این گونه گفتارها، نهایت تاکید اسلام بر هر چه کمتر بودن ارتباطات میان زن و مرد، روشن می شود. و شاید بتوان از جمله و قرن فی بیوتکن(69) (که در ضمن آیاتی است که خطاب به همسران پیامبر می باشد)، برای عموم زنان مسلمان این استفاده را کرد که زنان بدون جهت از خانه هایشان بیرون نیایند و در صورتی که نیازی است - برای امر تحصیل، کار، تفریح سالم، سفر و سایر نیازها - از منزل خارج شوند اما در نهایت رعایت حجاب و عفاف بدون آراستگی و جلوه کردن تحریک آمیز. آری این گونه خودنمایی و آراستن در پیش نامحرمان ریشه در جاهلیت دارد. و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی(70). حجاب نشانه تمدن و پیشرفت و روشن فکری، و در مقابل بی حجابی و بی عفتی نشانه ارتجاع است. زنان غیر مسلمان حرمتی ندارند لذا نگاه بدون تباهی بر آنان جایز است اما زن مسلمان با حجاب و عفاف دارای عظمت و حریم است و حریم او نباید هتک شود بلکه باید محترم شمرده شود و ارج نهاده شود.

پرسش درس 3

1- قرآن کریم چه کسانی را به عنوان ملکه عفاف معرفی می کند و آیا عکس العمل آن دو یکسان بوده است؟
2- خداوند برای انسانهای دین باور چه کسانی را به عنوان مثل نام می برد و اولین ویژگی را چه برمی شمارد؟
3- حیا و عفاف برای کدام یک از زن و مرد زیبنده تر است؟ و پیامدهای عفاف را بشمارید.
4- جمله تلک حدودالله فلاتقربوها چه پیامی دارد؟ و از آن در روابط زن و مرد چه استفاده می شود؟

درس 4 عفاف (2)