فهرست کتاب


زلزله چرا؟!

میرستار مهدیزاده‏

زنا؛ اولین عامل فرهنگی زلزله

در احادیث، به صراحت از زنا به عنوان عامل زلزله و بلایای دیگر در دنیا و عذاب های زیاد آخرت نام برده شده است. به چند روایت در این زمینه توجه می کنیم.
امام صادق (علیه السلام) در بیان چهار چیز که اگر گسترده و شایع گردد، چهار چیز ظاهر می شود، فرمودند:
...اذا فشا الزنا ظهرت الزلازل...
...زمانی که زنا گسترده و عمومی شود، زلزله ها پدیدار می گردد...(76)
همچنین فرموده اند:
چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه ای نمی شود، مگر این که آن خانه را خراب می کند و هرگز آن خانه به برکت آباد نمی شود: خیانت، دزدی، شرابخواری و زنا(77)
پیامبر (صلی ال علیه و آله) فرمودند:
زمانی که زنا و ربا در شهری آشکار شود، به تحقیق عذاب خدا را بر خودشان حلال کرده اند.(78)
امام باقر (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل فرموده اند:(79)
پنج چیز است که اگر به آنها گرفتار شدید، باید به خدا پناه ببرید. آنگاه فرمود: زنا و عمل منافی عفت هرگز در جمعیتی پدید نیاید، به طوری که آشکار انجام دهند، مگر این که طاعون و بیماری های جدید و بی سابقه که در گذشتگان نبود در میانشان شیوع پیدا می کند (مثل ایدز و...).
آخرین حدیث این که فرمودند:
وقتی خداوند بخواهد بنده ای را هلاک سازد (برای گناهانش)، حیا را از او می گیرد؛ وقتی حیا از او گرفته شود مورد خشم قرار گرفته و منفور می گردد (جامعه بی حیا نیز چنین است)؛ وقتی منفور شد، امانت از او گرفته می شود؛ وقتی امانت گرفته شد، خائن و خیانت پیشه می شود؛ وقتی خیانت پیشه شد، رحم از او گرفته می شود و از دل او بر می خیزد؛ وقتی رحم از دل او برخاست، مطرود و ملعون می شود و طوق اسلام را از گردن او بر می دارند (از اسلام خارج می شود و کافر می گردد)(80)
بدین تربیت، معلوم می شود که زلزله در اثر چه گناهی به وجود می آید و راه جلوگیری از زلزله، جلوگیری از گناهان زلزله زاست، که زنا از مهم ترین آنهاست و هر کسی از شنیدن حرف قرآن و پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر آشوبد، باید در ایمان او شک کرد و نباید برای تبرئه گنهکاران، حق را کتمان نمود و بیان نکرده پس باید با گناه و گنهکاران و بسترسازان و حامیان گناه در جامعه ستیز کرد، نه با دین و قرآن و بیانگران حقایق و اسرار عالم. خود شکن آیینه شکستن خطاست.

پیامدها و آثار زنا

پس از ذکر احادیثی که رابطه بین زلزله و زنا را ثابت می کند، لازم است جهت حفظ جامعه از خطرات خطرناک این گناه و انحراف اجتماعی، پیامدهای منفی این رابطه نامشروع را در معارف اسلامی بیان کنیم.
گفتنی است که این مجموعه، خلاصه ای از آثار این گناه است که از روایات جمع آوری شده است.(81)
آثار اخروی زنا چنین است:
1- زنا بدترین نوع فحشا، باعث خشم خدا و ناشایسته ترین شیوه زندگی است، که این مطلب را قرآن چنین می فرماید: انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا(82))
2- پیامبر (صلی الله علیه و آله) در معراج، زناکاران را دید که با نخ های آتشین، پوست بدنشان را می دوختند.
3- پیامبر (صلی الله علیه و آله) در خطبه قبل از وفاتشان چنین فرمودند: هر کس با زن مجوس (آتش پوست)، یهودی، مسیحی، مسلمان یا کنیز زنا کند، خداوند بر قبرش سیصد و شصت هزار درب از آتش می گشاید که از آن درها، انواع مارها و عقرب ها و شهاب های آتشین بر او خارج می شود و تا قیامت در قبر آن گونه می سوزد. و از بوی محل گناه او، در قیامت، همه اهل محشر اذیت می شوند (با این که در آن جا پر از انواع بوهای بد اعمال دیگر است!) و با همان بوی تعفن شدید، او را می شناسند، تا این که او را به آتش جهنم می اندازند؛ باز در جهنم اهل جهنم از بوی او بیشتر از عذابهای دیگر جهنم، اذیت می شوند. (علت شدت گناه زنا این است که) خداوند غیور است و از غیرت اوست که فواحش و محارم را حرام فرموده است و هیچ کس از خدا غیرتمندتر نیست.
4- اهل جهنم از تعفن بوی زناکاران، ناله بزرگی خواهند داشت!
5- بعد از وزش بوی تعفن آنان، که چنان محشر را فرا می گیرد که مردم نمی توانند نفس بکشند، خداوند به همه اهل محشر (از اولین تا آخرین مخلوق) دستور می دهد که عاملان روابط نامشروع را لعنت کنند، و همه می گویند اللهم العن الزناه مسلماً بعد از درخواست همه مردم، عذابی متناسب با آن درخواست بزرگ، بر زنا کاران نازل می شود.
6- زنا کار از قبرش، کور، کر و لال محشور می شود (که نشانه بالاترین خشم خدا و نهایت محرومیت همه جانبه از رحمت اوست
7- هر کس زنی را مجبور به زنا کند، خداوند برای او جز به آتش راضی نمی شود، چون خداوند برای زن همانگونه خشم می گیرد که در مورد یتیم خشمگین می شود.
8- زمین به خدا، از همه گناهانی که بر رویش صورت می گیرد، ناله می کند، اما از همه بیشتر، از سه عمل شکایت دارد: الف. وقتی خون حرامی بر روی زمین بریزد؛ ب. وقتی آب غسل از زنا بر روی زمین ریخته شود؛ ج. خواب بین دو طلوع (شفق تا طلوع آفتاب).
9- در قیامت، زناکار از همه مردم بیشتر در عذاب است (و عذاب قیامت قبل از عذاب جاوید جهنم است)
10- زناکار در زنجیری آتشین همراه با شیطان هم بند گشته، در آتش انداخته می شود.
11- دست دهنده با نامحرم، دست بسته به قیامت آورده شده و به آتش انداخته می گردد.
12- هر کلمه گفتگو با نامحرم، باعث هزار سال عذاب در آتش جهنم می گردد.
13- پر کردن چشم از نگاه حرام یا چشم چشم چرانی، موجب پر شدن چشم از میخ آهنین داغ، یا دوخته شدن با میخ های آتشین می گردد که در آن حال، انسان چشم چران آنقدر منتظر می ماند تا حساب همه مردم اهل قیامت تمام شود و آنگاه او را به آتش می اندازند.
14- خداوند بر زن شوهر داری که خیانت ورزد، خشم نموده و تمام اعمال خوب او را باطل و پوچ می نماید. واجب است بر خدا که او را، در عذاب قبر، با آتش جهنم عذاب نماید.

آثار روابط نامشروع در دنیا

این عمل علاوه بر زلزله، در دنیا آثار زیر را در پی دارد که از روایات جمع آوری شده و عرضه می گردد:
پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: مبادا زنا کنید که ده ویژگی دارد:
1- عقل را ناقص می کند؛ 2- دین را کم می کند؛ 3- روزی را می کاهد؛ 4- عمر را کوتاه می کند؛ 5- باعث غضب خدای رحمن می گردد؛ 6- باعث روی آوردن فراموشی می شود؛ 7- انجام دهنده را از اهل ایمان متنفر می کند؛ 8- آبرو را از بین می برد؛ 9- دعا، رد می شود؛ 10- عبادت قبول نمی شود.
در حدیثی دیگر پیامبر (صلی الله علیه وآله) می فرماید: مبادا زنا کنید که شش صفت در پی دارد. باعث بی آبرویی، فقیر شدن، کوتاهی عمر، خشم خدا، بد حسابی در آخرت و عذابهای بزرگ می گردد.
همچنین آثار دیگری که در سایر روایات آمده، چنین است:
آثار دنیوی زنا از این قرار است: 1- از بین بردن نورانیت صورت؛ 2- قطع رزق آسمانی (اعم از رزق مادی و معنوی و علمی و...)؛ 3- زود کردن هلاکت و فنا؛ 4- زلزله ها؛ 5- طاعون(بیماری های فراگیر و مهلک)؛ 6- اوجاع (نوعی امراض چرکی مثل زخم و دمل)؛ 7- بیماریهای بی سابقه (مثل ایدز)؛ 8- مرگهای ناگهانی، (مثل سکته، تصادف، جوان مرگی و...)؛ 9- مرگ زیاد؛ 10- مبتلا شدن ناموس خود زناکار به زنا (زن و یا فرزند یا دیگر اطرافیانش، و در مورد زن؛ شوهر، پسر، برادر یا دیگر اطرافیانش، و لو در نسل بعدی)؛ 11- خرابی آبادی ها و خانه ها؛ 12- عدم داخل شدن زناکار به بهشت؛ 13- و آخرین حدیث این که امام رضا (علیه السلام) فرمودند: پیش من زنا بدتر از قتل است.(83)
پس هر مسلمانی با مشاهده آثار حتمی بیان شده توسط معصومین، به این نتیجه قطعی می رسد که، به هر شکل ممکن باید از بروز و ظهور و تکرار این عمل زشت و در نتیجه از گرفتاری جامعه به انواع عذاب ها و بلاها، از جمله زلزله به شدت جلوگیری کند، و با تقوا و امر به معروف و نهی از منکر، جامعه را از سقوط و فنا نجات داده و به اصلاحات واقعی و رشد و سعادت حقیقی رهنمون سازد. امیدواریم مسؤولان حکومتی که وظیفه اصلی بر دوش آنهاست، بیش از دیگران اقدام نمایند.