فهرست کتاب


زلزله چرا؟!

میرستار مهدیزاده‏

فساد و فحشا

فسق و فساد و فحشا و منکر، از جمله عوامل مهم و اصلی زلزله و گرفتاریهای فراوان دنیا و عذاب های بسیار زیاد آخرت در معارف اسلامی معرفی شده است.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
اذ اظهرت الفاحشه کانت الرجفه(65)
وقتی که فاحشه زیاد شود، زلزله نیز زیاد می شود
حال به بررسی واژه فاحشه می پردازیم، تا ببینیم به چه گناهانی فاحشه گفته می شود که اگر زیاد شوند، زلزله در پی دارند.
فاحشه در لغت به معنی گناهی است که زشتی و عقاب آن زیاد است، اعم از قول و فعل.(66)
در قرآن از گناه شنیع و زشت زنا به عنوان فاحشه نام برده شده است: و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا(67)
به عمل زشت زنا نزدیک نشوید که فاحشه است و بد راهی است.
در قرآن کریم از عمل زشت لواط نیز به عنوان فاحشه نام برده شده است. حضرت لوط در سرزنش قوم خود می فرماید:
أتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین(68)
آیا عمل فاحشه انجام می دهید؛ عمل بی سابقه ای که قبل از شما احدی در عالم مرتکب آن نشد؟
در قرآن، رابطه بین فساد و زلزله و دیگر بلایا بسیار واضح بیان شده است؛ یعنی با توجه به آیات قرآن، در می یابیم که از جمله علل وقوع زلزله برای اقوام گذشته در تحلیل قرآن، فساد است.

مفسدان زلزله زده در قرآن

قرآن در مورد قوم ثمود که با زلزله هلاک گشتند می فرماید:
کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لا یصلحون(69)
در آن شهر نه نفر بودند که فساد می کردند و اصلاح نمی کردند.
در ادامه با توضیح کار آنها که با هم، هم قسم شدند که شعیب و اهل او را هلاک کنند و با هم شهادت بر بی خبری از او دهند، خداوند می فرماید:
در قبال این فساد و مکرشان، ما نیز مکر کردیم و عاقبت، آنان را زیر و رو نموده و خانه هایشان به خاطر ظلم هایی که کردند، اکنون خراب مانده است.(70)
در این آیه، علاوه بر فساد؛ مکر، ظلم، شهادت ناحق، نقشه کشی برای قتل پیامبر نیز از علل هلاکت آن قوم معرفی شده است.
قرآن کریم علت هلاکت قوم لوط را نیز فسق معرفی می کند که با رجز (اضطراب زمین) همراه بود:
انا منزلوا علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بما کانوا یفسقون(71)
ما بر اهل این شهر رجز (اضطرابی) از آسمان نازل می کنیم، به علت آنچه از فسق انجام می دهند.
در مورد قارون که با خسف و فرو رفتن زمین گرفتار شد نیز فساد را عامل سقوط او معرفی می نماید:
و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین(72)
فخسفنا به و بداره الارض(73)
و دنبال فساد در روی زمین مباش که خداوند مفسدان را دوست ندارد؛ پس او را در زمین همراه خانه اش فرو بردیم.
همچنین می بینیم که حضرت صالح (علیه السلام) قوم خود را از فساد نهی می کند:
و لا تعثوا فی الارض مفسدین(74)
در زمین دنبال فساد انگیزی نباشید. اما مستکبران از ملا و بزرگان جامعه آنها، صالح را تکذیب کردند و به زلزله دچار گشتند.(75)
آنچه از آیات در قرآن از فساد و فسق و فحشا و منکر نهی شده و آن را عامل هلاکت و بلا دانسته، بسیار است که استدلال به آنها نیاز به کتاب های مستقل دارد.
تا این جا بیان شد که فساد و فحشا به طور عموم در قرآن علت زلزله و بلاست. اکنون به دو مورد مهم از مصادیق فحشا که متاسفانه در جامعه امروزی جهان فراگیر شده است، اشاره می کنیم.

زنا؛ اولین عامل فرهنگی زلزله

در احادیث، به صراحت از زنا به عنوان عامل زلزله و بلایای دیگر در دنیا و عذاب های زیاد آخرت نام برده شده است. به چند روایت در این زمینه توجه می کنیم.
امام صادق (علیه السلام) در بیان چهار چیز که اگر گسترده و شایع گردد، چهار چیز ظاهر می شود، فرمودند:
...اذا فشا الزنا ظهرت الزلازل...
...زمانی که زنا گسترده و عمومی شود، زلزله ها پدیدار می گردد...(76)
همچنین فرموده اند:
چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانه ای نمی شود، مگر این که آن خانه را خراب می کند و هرگز آن خانه به برکت آباد نمی شود: خیانت، دزدی، شرابخواری و زنا(77)
پیامبر (صلی ال علیه و آله) فرمودند:
زمانی که زنا و ربا در شهری آشکار شود، به تحقیق عذاب خدا را بر خودشان حلال کرده اند.(78)
امام باقر (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل فرموده اند:(79)
پنج چیز است که اگر به آنها گرفتار شدید، باید به خدا پناه ببرید. آنگاه فرمود: زنا و عمل منافی عفت هرگز در جمعیتی پدید نیاید، به طوری که آشکار انجام دهند، مگر این که طاعون و بیماری های جدید و بی سابقه که در گذشتگان نبود در میانشان شیوع پیدا می کند (مثل ایدز و...).
آخرین حدیث این که فرمودند:
وقتی خداوند بخواهد بنده ای را هلاک سازد (برای گناهانش)، حیا را از او می گیرد؛ وقتی حیا از او گرفته شود مورد خشم قرار گرفته و منفور می گردد (جامعه بی حیا نیز چنین است)؛ وقتی منفور شد، امانت از او گرفته می شود؛ وقتی امانت گرفته شد، خائن و خیانت پیشه می شود؛ وقتی خیانت پیشه شد، رحم از او گرفته می شود و از دل او بر می خیزد؛ وقتی رحم از دل او برخاست، مطرود و ملعون می شود و طوق اسلام را از گردن او بر می دارند (از اسلام خارج می شود و کافر می گردد)(80)
بدین تربیت، معلوم می شود که زلزله در اثر چه گناهی به وجود می آید و راه جلوگیری از زلزله، جلوگیری از گناهان زلزله زاست، که زنا از مهم ترین آنهاست و هر کسی از شنیدن حرف قرآن و پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر آشوبد، باید در ایمان او شک کرد و نباید برای تبرئه گنهکاران، حق را کتمان نمود و بیان نکرده پس باید با گناه و گنهکاران و بسترسازان و حامیان گناه در جامعه ستیز کرد، نه با دین و قرآن و بیانگران حقایق و اسرار عالم. خود شکن آیینه شکستن خطاست.