فهرست کتاب


پند خوبان

علی اصغر ظهیری

تارکان نماز

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود: نماز ستون دین است؛ پس هر که نماز خود را عمداً نخورد دین خود را ویران کرده است و هر که آن را در وقتش نخواند به ویل درآید و ویل دره ای است در دوزخ چنان که خداوند فرمود: ویل برای نمازگزاران، هم آنانی که از نماز خود غافلند.(129)
و نیز آن حضرت فرمود:
میان مسلمان و کافر، فاصله ای جز این نیست که نماز واجب را عمداً ترک کند، یا از روی سبک شمردن، آن را نخواند.
و باز از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
هرکس بدون داشتن عذری نماز خود را نخواند تا فوت شود، عملش بر باد رفته است و مرز میان کفر و بندگی ترک نماز است.(130)

توسل به نماز

خواهر زاده امام صادق (علیه السلام) می گوید: در ماه رمضان به بیماری سختی دچار شدم، بطوری که حال جسمانیم به شدت به هم خورد. شبی گروهی از بنی هاشم دورم جمع شدند و انتظار مرگ مرا می کشیدند.
مادر ناله ای سر داد و شیون کرد. امام صادق (علیه السلام) رو به مادرم نمود و فرمود: بالای پشت بام رفته و رو به آسمان کن و سپس دو رکعت نماز بخوان و وقتی نمازت به پایان رسید بگو: خدایا! این فرزندم را زمانی که هیچ نبود به من عنایت کردی، از تو می خواهم که او را دوباره به من برگردانی و به من ببخشی.
مادرم به دستور امام (علیه السلام) عمل کرد و من حالم رو به بهبودی نهاد و بر سفره سحری آنان حاضر شدم.(131)

حل مشکلات

در روایتی دیگر آمده است: مردی از فقر و مشکلات تجارت خود نزد امام صادق (علیه السلام) شکایت نمود و گفت: من در گذشته توانگر بودم اما اینک به هر کاری که روی می آورم با مشقت و سختی مواجه می شوم!
حضرت به او فرمود: به مسجد پیامبر رفته و بین قبر مطهر و منبر دو رکعت نماز خوانده و سپس اینچنین دعا کن و حضر دعایی را به وی تعلیم کرد. آن مرد می گوید: آنچه را امام به من دستور داد عمل نمودم، پس از آن به هیچ کاری دست نزدم مگر آنکه خداوند روزی مرا رساند.(132)