ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

14.شتاب نکردن به هنگام رفتن نزد همسر

هنگامی که مرد، قصد رفتن نزد همسر را دارد، باید فرصت دهد که زن آماده شود؛ چنان که امام رضا(علیه السلام) از رسول خدا(صل الله علیه و آله و سلم) نقل فرموده که آن حضرت فرمودند: اذا اراد احدکم ان یاتی زوجتة فلا یعجلها، فان للنساء حوائج؛ هرگاه خواستید نزد همسر خود بروید، شتاب نکنید؛زیرا زنان نیز آماده شوند.(264)
در حدیثی دیگر فرمود: وقتی آهنگ نزد همسر خود را دارید، مانند پرنده بدون مقدمه نروید و فرصت دهید که او هم آمادگی پیدا کند.(265)
در حدیثی دیگر اضافه بر آنچه بیان شد، بازی و ملاعبه را نیز اضافه می کند و می فرمایند: باید با همسر خود، شوخی و عشق بازی کنید تا او نیز آمادگی پیدا کند و بتواند لذت ببرد و اشباع شود.(266)
رسول خدا(صل الله علیه و آله و سلم) در حدیثی، فرمود: سه چیز جفا است... از جمله نزدیکی با همسر بدون مقدمه و ملاعبه.
در حدیثی دیگر فرمود: لهو و لعب برای مومن نیست؛ مگر در تربیت اسب و تیراندازی و ملاعبه با همسر که این ها حق مومن است.(267)
برای رعایت عفت عمومی از شرح بیشتر این موضوع معذوریم.

فصل ششم فرزندان

ثمره ازدواج موفقی،داشتن فرزندان صالح و راستین است؛ بنابراین توجه به تربیت و دانستن مسائل مربوط به فرزند داری بسیار مهم است که در این فصل به برسی آن می پردازیم.

آداب دانستنی های فرزند داری

یکی از حکمت های ازدواج، تولید مثل و بقای آدمی است؛ از این رو، از صفات خوب زن، توانایی بچه دار شدن است. عقیم بودن، یک نقص است و عقیم نمودن انسان و سقط جنین، ممنوع و حرام است. داشتن فرزند صالح، از سعادت انسان است؛ چنان که در حدیث آمده است: من سعاده الرجل الوالد الصالح؛ از سعادت مرد، داشتن فرزند شایسته است،(268)
در حدیثی دیگر آمده است: الوالد الصالح ریحانه من ریاحین الجنة؛ فرزند شایسته،گلی از گل های بهشت است.(269)
نکته قابل توجهی که در احادیث به چشم می خورد، تکیه به فرزند صالح و سالم است، نه هر فرزندی. فرزندی شایسته و مفید است که درستکار و مایه افتخار والدین باشد(بدون این که فرقی میان دختر و پسر باشد). اگر کسی بخواهد این دو ویژگی برایش تحقق یابد؛ یعنی فرزندش صالح و سالم باشد واز نظر جسمی و روحی نقصی نداشته باشد، باید به نکات زیر توجه کند و در رعایت آنها بکوشد: