ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

10.ولیمه(شام) عروسی

اگر چه مستحب است که در عروسی، به عده ای از خانواده عروس و داماد شام داده شود، ولی اگر قرار است شام دهند، بهتر است تعدادی از فقرا و مؤمنان را در 2 دعوت کنند.
در حدیثی از پیامبر اکرم(صل الله علیه و آله و سلم) نقل است که فرمود: بئس الطعام العروس یاکله الاغنیاء و یحرمه الفقراء؛ طعام عروسی طعام خوبی نیست؛ زیرا فقط پولدارها از آن می خورند و فقیران محرومند.(254)
البته، باید غذای دست نخورده به آنها داده شود نه پس مانده، ولی آنچه مهم است، جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش های بی مورد است. امروز صرفه جویی در تمام هزینه ها، به نفع کشور و اسلام و انقلاب است.
خانواده هایی که از نظر اقتصادی بی نیازند، نباید خرجهای بکنند که سنت شود تا دیگران هم که توانایی مالی ندارند ناچار شوند با قرض و نزول خواری، گرفتار این گونه هزینه های نابخردانه شوند. اگر هزینه های عروسی را صرف خرید خانه یا زمین یا سرمایه ای برای زندگی آینده زوج جوان بکنند، هم به سود اجتماع است و هم به سود خودشان و حساب قیامت و مسئولیت شرعی شان نیز آسان تر خواهد بود.

11.اهمیت دادن به نماز

امام صادق(علیه السلام) فرمود: شفاعت ما به کسی که نماز را کسب بشمارد نمی رسد.
امام باقر(علیه السلام) فرمود: لا تتهاون بصلوتک فان النبی(صل الله علیه و آله و سلم) قال عند موته: لیس منی من استخف بصلوته؛(255) به نمازت بی تفاوت نباش؛ زیرا پیامبر(صل الله علیه و آله و سلم) هنگام رحلت فرمود: کسی که نماز خود را سبک بشمارد از من نیست.
امام صادق(علیه السلام) فرمود: لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلوة؛(256) کسی که نماز را ترک کند، نصیبی از اسلام نبرده است.
و در حدیث است که: مرز بین اسلام و کفر، سبک شمردن از اسلام نبرده است.
در حدیث دیگر آمده است که: نماز ستون دین است، اگر قبول شد دیگر عمل ها نیز قبول می شود و اگر قبول نشد اعمال دیگر هم رد می شود.(257)
اساس زندگی یک مسلمان و شرط اولیه مسلمان بودن، خواندن نماز و ارتباط با خدا است. نماز در هیچ شرایطی نباید ترک شود؛ اگر چه انسان روی تخت بیمارستان خوابیده باشد و نتواند تکان بخورد، یا زیر آواری در حال مردن باشد. البته، در هر شرایطی، نماز طبق همان شرایط خوانده می شود. بنابراین، در عروسی ها، اولین چیزی که باید به آن توجه کرد،نماز است، به خصوص برای عروس خانم ها، آنها باید پیش از آرایش، وضو بگیرند تا موقع نماز بتوانند نماز خود را بخوانند و به بهانه به هم خوردن آرایش، نماز را ترک نکنند و مورد خشم الهی قرار نگیرند. صبح عروسی نیز عروس و داماد، اگر ممکن است غسل و اگر ممکن نیست، تیمم کنند و نماز را بخوانند تا زندگی آنان از همان اول، به نحسی و بی خیری دچار نگردد، بلکه باید با یاد و نام خدا زندگی را آغاز کنند تا زندگی شان برکت یابد.

12. آداب شب زفاف

در شب عروسی(زفاف) آداب اخلاقی و دستورهایی سازنده از امامان رسیده که رعایت آنها مایه خوشبختی است و مطمئن باشید ازدواجی موفق خواهد بود که از آغاز با رضای خداوند و آداب و رهنمودهایی که بیان خواهد شد، همراه باشد.