فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

6.پرهیز از همسایه آزاری

بعضی از افراد که مجلس عقد و عروسی دارند یا بالعکس مجلس عزا دارند، فکر میکنند تمام کوچه و محله باید در مراسم آنان شریک باشند و از خواب و استراحت خود مایه بگذارند و گاهی تا نزدیک سحر مزاحمت و سر و صدای مجلس عروسی، خواب را از چشم همسایگان و بسا بیماران و غصه داران می رباند. آن کارگری که خسته به خانه آمده و در حال استراحت و تجدید قوا برای کار فردا است تا به دنبال لقمه نانی برود، چه گناهی دارد که باید فدای عروسی شما بشود. شما خود را جای او بگذارید، چه خواهید کرد؟ بدیهی است هر کس فقط در خانه خود آزاد است، آن هم در حدی که از دیگران سلب آزادی نکند. بنابراین، سر و صدای بیش از حد و عدم رعایت حقوق و حرمت دیگران و آزار اطرافیان، گناه بزرگی است که بی برکتی و نفرین و ناله را از همان قدم اول، همراه زندگی خواهد کرد.
فاطمه زهرا(علیه السلام) فرمود: الجار ثم الدار؛(248) اول باید حق همسایه رعایت شود، آن گاه اهل خانه.
علی(علیه السلام) فرمود: آن قدر پیامبر سفارش همسایه را می کرد که ما فکر کردیم همسایه هم حق ارث پیدا می کند.(249)
نیز فرمود: کسی که همسایه اش را بیازارد، خداوند بهشت را بر او حرام می کند و جایش جهنم است.
امام صادق(علیه السلام) فرمود: و ان جالسک یهودی فاحسن مجالسته؛(250) اگر یک نفر یهودی هم همسایه و همنشین شما باشد با او خوش رفتاری کنید.
بنابراین، در عروسی مواظب حقوق و حدود و حرمت همسایه باشید و نفرین و ناله آن ها را برای خود نخرید. مواظب باشید حقی از کسی ضایع نشود و روز قبل اجازه بگیرید. حتی اگر خواستید میخی به دیوار بکوبید یا پرچم یا لامپی نصب کنید، از آن ها اجازه بگیرید.

7.پرهیز از خرج های بیهوده

بسیاری از خرج های مراسم عقد و عروسی، حتی مراسم ختم، از روی هوا و هوس و چشم و هم چشمی و رقابت و خودنمایی است و فایده ای جز اسراف و تبذیر و گناه ندارد.
اگر شما، دختر و پسر جوان، به فکر آینده خود هستید و می خواهید زندگی تان با قرض و عقب افتادگی و عقده و کینه همراه نباشد از خرج های بیهوده، اسراف و تزئینات بی فایده پرهیز کنید و خود را اسیر هوا و هوس و ولخرجی ها نکنید. بسیاری از خرج های مجلس عقد و خریدهای تحمیلی، که هر کدام از خانواده ها می خواهند بر دیگری تحمل کنند، غیر ضروری است. خانواده؟ عروس و داماد، مانند دو رقیب در حال جنگ، هر چه می خواهند بر دیگری تحمل می کنند که این کار درستی نیست. فردا که حرارت عقد و عروسی فرو نشست، تمام این اشتباهات، خود را نشان می دهند و کینه ها و بی محبتی ها هم بیشتر می شود. عقب ماندگی آینده نیز نتیجه منفی ولخرجی های امروز است.
امام علی(علیه السلام) می فرمایند: ما عال من اقتصد؛ کسی در خرج زندگی میانه روی کند، فقیر نخواهد شد.(251)
و فرمود: الاسراف یفنی الجزیل؛ اسراف و ولخرجی، ثروت های کلان را نابود می کند.(252)
و نیز فرمود: ان مع الاسراف قلة البکرة؛ اسراف، بی برکتی به همراه دارد.(253)
همچنین فرمود: کسی که به زیاده روی و ولخرجی افتخار می کند، روزی با تنگ دستی و فقر و خواری همدم خواهد شد.

8.فیلم برداری از مجالس عقد و عروسی

این کار نیز خرجی بیهوده و اضافی است و اگر فیلم برداری از مجلس زنانه، با رعایت شئون و حجاب اسلامی همراه نباشد، گناه بزرگی است. البته، در صورتی که فیلم بردار مجلس زنانه، زن باشد و فیلم محفوظ بماند و برای نامحرمان نمایش داده نشود و فقط برای یادگاری، نزد آنان بماند، هر چند اسراف است، ولی از این جهت مانعی ندارد.
همچنین، عکس و گرفتن از مجالس(در مجالس زنانه)، اگر حجاب رعایت شود و عکاس و ظاهر کننده عکس، زن باشد و همه جوانب رعایت شود و در اختیار افراد دیگر نیز قرار نگیرد، مانعی ندارد، به شرط آن که از صحنه های خلاف عفت عکس نگیرد؛ ولی در هر حال، زیاده روی در آن اسراف است. عکس ها باید به گونه ای باشد که اگر دست بیگانه ای افتاد مایه شرمندگی و ترس و هوس نشود. به گفته مطبوعات و مسئولان، بعضی شیاطین، فیلم های مجالس عروسی زنانه را تکثیر و مورد سوء استفاده قرار داده اند، تا جایی که بعضی ها در اثر شدت ناراحتی خود کشی کرده اند؛ اما بهتر نیست از همان اول جلوی این کار گرفته شود و اگر قرار است عکس یادگاری یا فیلمی گرفته شود، پنهانی باشد که اگر به دست دزد یا بیگانه یا دشمن افتاد زیاد شرمسار نشود. به هر حال مراقبت و هوشیاری بسیار مهم است.