فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

3.رفتن داماد در مجلس زنانه و نشستن کنار عروس

متأسفانه، مرسوم است وقتی صیغه عقد خوانده می شود،داماد(و احیاناً تعدادی مرد نامحرم دیگر، مانند برادران و...) به مجلس زنانه می روند و داماد کنار عروس می نشیند. باید دانست که هر چند این کار مانعی ندارد(چون داماد محرم عروس است)،ولی اشکال در حضور سایر زنان با آن وضع زننده و آرایش و لباس های نامناسب است. باید پرسید: آیا تمام زنان به داماد محرمند؟ اگر قرار است داماد عروس را ببیند و یا کنار او بنشیند،باید آنها را در اطاقی مخصوص - که نامحرم دیگری نباشد - ببرند، نه این که در حضور ده ها نامحرمم حرکاتی انجام دهند که از حیا و شرع اسلام و مسلمانی به دور است. مخصوصاً اگر عکس گرفتن و فیلمبرداری در کار باشد. بنابراین باید عروس و داماد به این مسائل توجه داشته باشند و دیگران نیز مواظب باشند که به اسم عروسی، خلافی انجام ندهند.

4.پرهیز از رقص

هرچند بسیاری از مردم به این مسئله مهم توجه ندارند، ولی باید دانست که به فتوای حضرت امام خمینی(رحمه الله)، آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی و سایر مراجع اسلام، رقص حرام است؛ چه رقص مرد و چه رقص زن، چه در مجلس زنانه و چه در مجلس مردانه، تنها یک مورد، استثنا شده است و آن رقص زن برای شوهرش است؛ در صورتی که کس دیگری نباشد. بنابراین، آنچه انجام می شود، در مجلس زنان یا مردان، یا رقص داماد جلوی عروس در مجلس زنان یا رقص دیگران، حرام است و باید از آن عمل جلوگیری کرد.

5.پرهیز از نواختن موسیقی

موسیقی و ترانه و سرودهای مبتذل و احیاناً پخش آن از بلندگو، از دو جهت حرام و نادرست است: یکی به دلیل همسایه آزاری و ناراحت شدن دیگران، اگر چه مزاحمت برای یک نفر باشد، که این زشت ترین گناه است.
دلیل دیگر این است که این گونه موسیقی، لهو و باطل و حرام می باشد و در شأن یک مسلمان نیست. متأسفانه، بعضی گمان می کنند که اگر این گونه مسائل در عروسی نباشد،مجلس عروسی شاد نیست، در صورتی که این گونه شادی ها، خشم و غضب خداوند و اولیای دین را در پی دارد. مگر شادی،منحصر در انجام کار حرام است؟ آیا ائمه(علیه السلام) ما نفرمودند: مؤمن، کسی است که رضای خداوند را بر تمایلات و خواسته های خود مقدم دارد؟ پس آن همه احادیث و روایات در مذمت موسیقی برای چه کسی آورده شده است؟ آیا شیعه نباید به آن پای بند باشد؟! آیا ملائکه خداوند و ارواح پاک امامان(علیه السلام) از چنین مجلس عروسی ای راضی اند؟!
از پیامبر نقل است که فرمود: بیت الغناء لا تومن فیه الفجیعه و لا تجاب فیه الدعوة و لا یدخله الملک؛(246) خانه ای که در آن، موسیقی باشد، از مرگ و مصیبت در امان نیست و در آن خانه دعا مستجاب نمی شود و فرشته داخل آن نمی شود.
ونیز فرمود: الغنا مجلس لا ینظر الله الی اهله؛ در مجلسی که موسیقی باشد، خداوند به اهل آن مجلس نظر رحمت نخواهد کرد.(247)
در حدیثی دیگر فرمود:کسی که موسیقی گوش دهد، روز قیامت کور و کر و لال محشور می شود.
تنها گفته شده است که زنان در حجله عروسی - طوری که احدی که صدای آن را نشنود - می تواند بخوابد.
اکنون شما، دختر و پسر جوان، شما فرزندان اسلام و علی(علیه السلام) چگونه به خود اجازه می دهید در مجلسی که آغاز شما است عملی انجام شود که روح آن بزرگواران از شما افسرده و ناراحت گردد؟!
البته معمولا افرادی فضول و از خود راضی در این گونه مجالس هستند که برای خودشان و خودش رقصی، خود را جلو انداخته، نوار و ضبط می آورند و...؛ولی شما داماد و عروس مسلمان، نباید بگذارید این گونه افراد مجالی برای عرض اندام پیدا کنند. شما که از دلخور شدن یک نفر عادی ناراحت می شوید و سعی می کنید کسی دلخور نشود، چگونه حاضر می شوید علی(علیه السلام) و فرزندان او و مهم تر از همه، خداوند متعال از شما دلخور شوند؟