ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

2.جلوگیری از اختلاط زن و مرد

جلسه عقد و عروسی و تمام جلسات مشترک بین زن و مرد باید به گونه ای ترتیب داد شود که به کلی از هم جدا باشند و حتی صدای یکدیگر را نشنوند و در جایی که نامحرمی هست، رفت و آمد نکنند و اگر کاری دارند بدون خیر وارد نشوند.

3.رفتن داماد در مجلس زنانه و نشستن کنار عروس

متأسفانه، مرسوم است وقتی صیغه عقد خوانده می شود،داماد(و احیاناً تعدادی مرد نامحرم دیگر، مانند برادران و...) به مجلس زنانه می روند و داماد کنار عروس می نشیند. باید دانست که هر چند این کار مانعی ندارد(چون داماد محرم عروس است)،ولی اشکال در حضور سایر زنان با آن وضع زننده و آرایش و لباس های نامناسب است. باید پرسید: آیا تمام زنان به داماد محرمند؟ اگر قرار است داماد عروس را ببیند و یا کنار او بنشیند،باید آنها را در اطاقی مخصوص - که نامحرم دیگری نباشد - ببرند، نه این که در حضور ده ها نامحرمم حرکاتی انجام دهند که از حیا و شرع اسلام و مسلمانی به دور است. مخصوصاً اگر عکس گرفتن و فیلمبرداری در کار باشد. بنابراین باید عروس و داماد به این مسائل توجه داشته باشند و دیگران نیز مواظب باشند که به اسم عروسی، خلافی انجام ندهند.

4.پرهیز از رقص

هرچند بسیاری از مردم به این مسئله مهم توجه ندارند، ولی باید دانست که به فتوای حضرت امام خمینی(رحمه الله)، آیت الله گلپایگانی، آیت الله اراکی و سایر مراجع اسلام، رقص حرام است؛ چه رقص مرد و چه رقص زن، چه در مجلس زنانه و چه در مجلس مردانه، تنها یک مورد، استثنا شده است و آن رقص زن برای شوهرش است؛ در صورتی که کس دیگری نباشد. بنابراین، آنچه انجام می شود، در مجلس زنان یا مردان، یا رقص داماد جلوی عروس در مجلس زنان یا رقص دیگران، حرام است و باید از آن عمل جلوگیری کرد.