ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

مفهوم حیا و حجاب

حیا، سدی پولادین در برابر انحراف ها است، چه برای مرد و چه برای زن. مرد و زن، هر دو باید پاسدار حجاب و عفاف و حیا باشند؛ البته مفهوم حجاب، تنها پوشیدن بدن نیست، بلکه نوع صحبت کردن، خندیدن و... جزء حجاب است. در مجموع، در محدوده حفظ حرمت ها باید نکات زیر که برگرفته از احادیث و آیات قرآن است، رعایت گردد.
1.حیا شامل تمام ابعاد عفت می شود؛ از جمله پوشش تمام بدن زن و تمام موی سر، به استثنای صورت ها تا مچ - که پوشاندن آن واجب نیست؛ اما بهتر است احتیاط کند و آن قسمت ها را نیز از نامحرمان بپوشاند.
2.پوشش مناسب را انتخاب کند؛ از جمله استفاده از مقنعه یا روسری است، البته مقنعه چون گردن و سینه را پوشش می دهد، بهتر است و نیز استفاده از چادر مناسب و پوشیدن شلوار (اکتفا نکند به شورت و جوراب).
3.پوشیدن جوراب ضخیم یا دو جفت روی هم که بدن پیدا نباشد و پرهیز از پوشیدن لباس های بدن نما(240)
4.در بیرون از خانه از بوی خوش، حتی بوی صابون یا شامپوی معطر و مانند آنها استفاده نکند.(241)
5.در بیرون از خانه جلوی نامحرمان و بلکه جلوی مردان محرم، غیر از شوهر آرایش نکند که شعبه ای از زنا محسوب می شود و با حیا منافات دارد.
6.از پوشیدن زیورآلات به شکلی که آشکار باشد، خودداری کند.
7.در حضور دختران و پسران بزرگ و مردان خانواده - که محرمند - باز هم حیا را رعایت کند و کارهای خارج از نزاکت را انجام ندهد و از آرایش و پوشیدن لباسهای زننده خودداری نماید، به ویژه اگر آنان مجرد باشند.
8.زن و شوهر باید از هرگونه حرکت و شوخی که عفت را مخدوش می سازد در حضور دیگران، به خصوص در حضور فرزندانشان، جداً خودداری کنند.
9.بسیاری از خویشان، مانند برادر شوهر و خواهر زن محرم نیستند و زن و شوهر باید جلوی آن ها نیز حدود را رعایت بکنند - همان طور که با سایر نامحرمان برخورد می کنند - و بدانند که خویشاوند بودن دلیل بر محرم بودن نیست. در میهمانی با پوشیدن لباسهای آستین کوتاه و نداشتن جوراب و مقنعه و باز بودن سینه و... در شأن یک خانواده مسلمان و با حیا نیست.
10.دختر و پسر تا عقد شرعی خوانده نشود، محرم نیستند و مجرد نامزدی و حلقه دست کردن، محرمیت نمی آورد؛ از این رو باید مانند دو نامحرم با هم رفتار کنند تا زمانی که صیغه عقد خوانده شود.
11. عقدی به نام خواهر و برادری وجود ندارد و تنها عقدی که محرمیت می آورد، فقط و فقط، عقد ازدواج است، چه دائم و چه موقت و با خوانده شدن عقد صحصح شرعی، هرگونه رابطه ای، حلال می شود و منع شرعی وجود ندارد.
این بحث را با بیان چند حدیث خاتمه می دهیم:
1.امام صادق(علیه السلام) فرمود: اذا صلت المراة خمسا و صامت شهرا و اطاعت زوجها و عرفت حق علی(علیه السلام) فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت؛ هرگاه خانمی نمازهای پنج گانه را انجام دهد، ماه رمضان را روزه بدارد، شوهرش را اطاعت کند و حق علی(علیه السلام) را بشناسد، از هر یک از درهای بهشت که دوست دارد، وارد بهشت می شود.(242)
خانمی حضور پیامبر(علیه السلام) آمد و عرض کرد: حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت فرمود: ان تطیعه و لا تعصیه و لا تصدق من بیته الا بادنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتب و لا تخرج من بیتها الا باذنه و ان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء ملائکه الارض...؛ این که او را اطاعت کند، نافرمانی اش نکند، بدون اجازه او از خانه اش صدقه ندهد، بدون اجازه روزه مستحبی نگیرد و هرگاه خواست از او بهره جنسی ببرد، مانع نشود؛هر چند بر گرده شتر سوار باشد و بدون اجاره او از خانه خارج نشود، که ملائکه او را نفرین خواهند کرد.(243)
زن پرسید: ای رسول خدا! حق چه کسی بر مرد بیشتر است؟ حضرت فرمود: پدر و مادرش. زن پرسید: چه کسی برزن بیشتر حق دارد؟ حضرت فرمود: شوهرش. زن پرسید: آن قدر که مرد بر زن حق دارد، زن هم بر مرد حق دارد؟ حضرت فرمود: خیر! از صد تا، یکی هم نه!
3.در روایتی آمده است: اسماء دختر یزید، حضور پیامبر رسید و گفت: من نماینده زنان و فرستاده آنان هستم و چون می خواستم حضور شما برسم، هر زنی که فهمید، گفت که از طرف من هم بگو: خداوند تو را بر زن و مرد به حق فرستاد و همه ایمان آوردیم و ما زنان در خانه های خود محصور شدیم، باید شما شوهران را از نظر جنسی سیر کنیم، فرزندانتان را در شکم خود نگهداری نماییم و خدا، شما مردان را به نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه و حج بعد از حج و از همه برتر، جهاد در راه خدا، که ما محروم هستیم، برتری داد و وقتی یکی از شما مردان به جهاد یا حج عمره برود، ما باید فرزندانتان را نگهداری کنیم، اموالتان رسیدگی کنیم، لباسهایتان را ببافیم(و خلاصه تمام کارهای پر ثواب مال شما مردان است و ما زنان باید فقط کار خانه را انجام دهیم) و در اجر شما شریک نیستیم!
حضرت به اصحاب رو کرد و فرمود: تا کنون زنی به این سخنوری و فهمیدگی در امور دینی دیده بودید؟! گفتند: خیر! ما هرگز فکر نمی کردیم این زن این گونه حرف بزند!
حضرت فرمود: ای خانم! برگرد به تمام زنان که تو را فرستاده اند،بگو: حسن تبعل احد یکن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله خوب شوهرداری کردن شما و به دست آوردن رضایت او، با تمام این کارهای خوب برابر است؛ زیرا موفقیت مرد در آن امور، در گرو همکاری خانم اوست! آن زن با خوشحالی برگشت.(244)

فصل پنجم آداب و مراسم عقد و عروسی

دین اسلام به آداب بسیاری در این باره توجه کرده برخی عنایت خیلی دقیق و ظریف است. در این فصل به اندازه توان و اقتضای این اثر به بررسی کوتاه این آداب می پردازیم.

مراسم عقد و عروسی

معمولا پس از جاری شدن صیقه عقد، جشن عقد کنان یا جشن عروسی یا هر دو را با همدیگر برپا می کنند و عده ای را دعوت نموده، گرد هم می آیند. گاهی یک روز، گاهی سه روز یا یک هفته یا بیشتر جشن و سرور برپا می کنند و اطعام می هند.
اطعام گروهی از مؤمنین(به عنوان ولیمه عروسی) در مراسم عروسی و شادی کردن به گونه ای که با حرام همراه نگردد، مانعی ندارد. بهتر است ولیمه عروسی به صورت ناهار و در روز باشد نه به صورت شام و در شب.(245)
به هر حال، برای روشن شدن چگونگی این مجالس به نکاتی باید توجه نمود.