ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

16.همراهی در مشکلات زندگی

زندگی بدون مشکل و فراز و نشیب نیست. اگر مشکلات و غصه ها تقسیم شوند، فشار کمتری بر شوهر وارد می شود. همسر شایسته، باید در برابر مشکلات، یار، همکار، شریک غم، تسلی بخش و مشاوری امین برای شوهر باشد و سعی کند با فکر و درایت از بار مشکلات بکاهد و ضمن تلاش در حل مشکلات زندگی، باعث تقویت روحی او شود و بکوشد تا خود، مشکل آفرین نباشد و احساس مسئولیت کند. زندگی خالی از مشکلات نیست و آن ها را نمی توان با غصه و ایراد گرفتن به شوهر حل نمود، بلکه با تدبیر و همکاری بهتر می توان بر آن ها غالب گردید یک همسر با وفا ضمن همدردی با شوهر سعی کند با مشکلات سازگاری کند و بجای افزودن بر مشکلات با فکر و خردمندی آن ها را بر طرف سازد.

17.صرفه جویی

متأسفانه، امروزه جامعه به سوی دنیاپرستی، مصرف گرایی، تمجیل، تشریفات، چشم و هم چشمی و رقابت می رود. اگر این مسابقه توقف نشود، باید منتظر فاجعه ای دردناک بود. ریشه بسیاری از مشکلات مثل تورم و گرانی و فاصله طبقاتی و بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج و... را باید در همین مسئله جست و جو کرد. عدم زهد و قناعت و وجود حرص و آز و رقابت، نتیجه ای جز ورشکستگی، خم شدن کمر در زیر اقساط بانک و بهره های سرسام آور و غیره ندارد. زنان بیشترین نقش را در مصرف گرایی و بالا بردن هزینه زندگی، بر عهده دارند.به عنوان یک وظیفه همسر برای حفظ سلامت زندگی، باید از مصرف گرایی و تحمل هزینه های اضافی به شوهر پرهیز کنند و شوهر را مجبور به کسب در آمد بیشتر و احیاناً نامشروع نکند و عذاب دنیا و آخرت را برای خود نخرد.
رسول خدا(علیه السلام) می فرماید: ایما امراة لم ترفق بزوجها و حملته علی ما لا یقدر علیه و ما یطیق لم تقبل منها حسنة و بلقی الله و هو علیها غضبان؛ هر زنی با شوهر خود رفق و مدار و سازگاری نکند و او را به تهیه و خریدن چیزی مجبور کند که توان آن را ندارد، خداوند هیچ کار خوبی را از آن زن قبول نمی کند و روز قیامت بر او غضب خواهد کرد.(220)
بنابراین، رفق و مدارا و سازش با زندگی شوهر و عدم تحمیل هزینه اضافی، یک وظیفه است. نقل کرده اند: علی(علیه السلام) روزی به خانه آمد و سراغ غذا را گرفت. فاطمه(علیه السلام) عرض کرد: سه روز است من و بچه ها غذا نخوردایم. عل(علیه السلام) فرمود: چرا به من نگفتید؟ فاطمه(علیه السلام) عرض کرد: از خدا شرم کردم چیزی از او بخواهم و مبادا تو نتوانی آن را تهیه کنی.(221)
مد بازی های بیش از حد، دنبال لباسهای گران قیمت و رفتن، جشن ها و عروسی های پر خرج، خرید اشیاء گران قیمت و غیر ضروری و.... چیزهایی است که هزینه زندگی را بالا می برد و از طرف دیگر، قبض تلفن، گاز، آب و برق ...، که در نهایت برابر نبودن درآمد با هزینه ها را به دنبال دارد. زنان می توانند با خردمندی، هزینه زندگی را پایین آورند و با در آمد کم، زیباترین زندگی را داشته باشند.

18.پرهیز از اسراف و تبذیر

ولخرجی و اسراف، خود عامل عقب ماندن در زندگی است. اگر زن دوست دارد شوهرش، پیشرفت کند، پس انداز داشته باشد و فردا جلوی عروس و داماد و حتی فرزندان خود سرافکنده و محتاج نباشد، باید از آغاز زندگی صرفه جویی و پرهیز از اسراف را مشی و برنامه خود ساز و در لباس و غذا و در مصرف آب و برق و تلفن و گاز و در سفرها و تفریح های غیر ضروری و در رفت و آمدها و مهمانی ها و در هیچ مرحله ای از زندگی پا را از گلیم خود فراتر نگذارد و سعی کند همیشه، خرج زندگی کمتر از درآمد باشد و به فکر مریضی ها و حوادث و خرج های غیر متفرقه باشد. ولخرجی و اسراف، غیر از این که گناهی بزرگ است و به کشور و جامعه لطمه وارد می کند، به زندگی مشترکشان نیز زیان وارد می سازد. زن باید از دور ریختن غذا و سوزاندن آن پرهیز کند. تا وقتی لباسی قابل استفاده است، آن را دور نیندازد. اگر صرفه جویی در کشور ما عملی شود، شاید نیمی از مصرف جامعه پایین بیاید و تعداد گرسنگان کاهش یابد. هرگاه خواستی غذا را دور بریزی، به فکر شکم گرسنه ای باش که به یک لقمه آن نیازمند است.