فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

13.پاسداری از آبرو و حیثیت شوهر

همان طور که مال شوهر امانت است. تمام زندگی شوهر و فرزندان و ناموس او نیز امانت است و یک همسر خوب باید هم حافظ مال شوهر باشد و هم حافظ آبرو و حیثیت شوهر و هم حافظ خود و پاکدامنی اش و هم فرزندان او را چون چشمان خود نگه دارد.
امام رضا(علیه السلام) می فرماید:ما افاد عبد فائدة خیرا من زوجه صالحة اذا رءاها و اذاغاب عنها حفظته فی نفسها و ماله؛ هیچ سودی بهتر از این نیست که انسان دارای همسری خوب و شایسته و با ایمان باشد که هر وقت او را ببیند، خوشنودش سازد و هر وقت از او جدا شود، حافظ خود و مال شوهر باشند.(219)
در این حدیث امام رضا(علیه السلام) شرایط زوجه صالحه بودن را سه چیز می داند: یکی این که چنان خوش برخورد باشد که هرگاه چشم شوهر به او می افتد قلبش شاد گردد، دیگر این که خود را نشان مرد دیگر ندهد و حیثیت مرد را حفظ کند و سوم این که حافظ و نگهبان مال شوهر باشد.

14.رسیدگی به غذا و پوشاک شوهر

اداره زندگی به نحو شایسته از هنرهای یک همسر خوب است. یک زن کد بانو و هنرمند، کسی است که در نظافت، خوراک، پوشاک، رسیدگی به امور فرزندان و زندگی، چیزی کم نگذارد. شوهر، دوست دارد همسرش با سلیقه باشد و در زندگی تنوع ایجاد کند.
بنابراین، دقت در این امور و پرهیز از شلختگی و ریخت و پاش و بی نظمی می تواند به زندگی، صفا و روح و نشاط بیشتری ببخشد. زن باید سعی کند به جای هدر دادن وقت و خانه این و آن رفتن، به زندگی خود برسد، به تمیزی و نظم و زیبایی زندگی برسد و محیط خانه را با صفا و منظم گرداند.
زن می تواند زندگی را به بهشت روی زمین تبدیل کند. سلیقه و اخلاق خوش داشتن و پروانه وار دور شوهر گردیدن دل شوهر را جذب و او را دیوانه خود می کند به گونه ای که لذتی شیرین تر از بودن در کنار همسر برای او نیست. از این رو زنان می توانند، زندگی را صفا ببخشد و کمبودهای مادی و مشکلات را با رفتار شیرین خود کمرنگ سازد و غم و غصه را از دل شوهر و بچه ها دور کنند.

15.تربیت فرزندان

کودکان بیش از هرکس با مادر انس دارند و بیشترین وقت خود را با او سپری می کنند و مادر باید نسبت به نقش حیاتی تربیت آگاه باشند و با تمام وجود، برای تربیت فرزندان تلاش کند و آنان را از همان خردسالی با ادب و سجایای اخلاقی و فنون زندگی و خداشناسی و پاکی و طهارت نفس آشنا سازد؛ زیرا دامان زن، پرورشگاه انسان ها است که از آن به معراج می روند. کودک تمام اعمال و رفتار مادرش را الگوی خود قرار می دهد. ادب، کمال، شیوه برخورد با بزرگترین ها،راز و رمز بندگی خدا، نماز خواندن و اطاعت پروردگار جهان، پاکی و طهارت نفس، همه را کودک از پدر و مادر می آموزد. مادر نباید از نقش مهم خود در تربیت فرزندان غافل شود و باید بداند که تربیت یک فرزند و خدا پرست شدن او از تمام دنیا باارزش تر است.