ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

9.شکیبایی در برابر بد خلقی شوهر

پیش از این، در مورد وظایف شوهر توضیح دادیم که در زندگی، صبر می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد. ممکن است طبیعت شوهر تند یا بد اخلاق باشد. هر چند، بد اخلاقی صفتی مذموم است، ولی وظیفه زن در برابر اخلاق بد شوهر و کج خلقی او، صبر و بردباری و تحمل است. او باید سعی کند از اموری که شوهر را عصبانی می کند، بپرهیزد، در برابر او سکوت کند و با محبت و اخلاق خوش و لبخند، بد خلقی اش را تحمل کند که پاداش این کار بسیار زیاد است. چنان که گذشت خداوند، ثواب آسیه -زن فرعون - را چنین زن صبوری عطا خواهد کرد.(214) بنابراین، به جای عکس العمل منفی و احیاناً دعوا راه انداختن، قهر کردن، گریه کردن و مقابله به مثل کردن، باید این بار سنگین را تحمل کند و پاداش خود را از خدا بگیرد و به بقا و دوام زندگی کمک کند.

10.بدرقه شوهر هنگام خروج از خانه

یک همسر شایسته،باید محبت خود را به همسرش نشان دهد و حرمت او را پاس دارد؛ از جمله کارهای خوبی که نشانه محبت زن به شوهرش است و باید انجام دهد این است که هنگام خروج مرد از خانه،او را بدرقه کند و هنگام ورود نیز به استقبال او برود. این کار، بسیار شایسته و خدا پسندانه است و ارزش دادن به مرد تلقی می شود. زن باید نشان دهد که از نبود مرد دلتنگ می شود و از آمدنش خوشحال می گردد؛ از این رو تا آخرین لحظه جدایی(هنگام خروج از خانه) از او جدا نشود و در اولین لحظه ورود به دیدار او رود تا مرد نیز دل به بیرون از خانه نبندد و پس از انجام کارها، خود را به خانه برساند و دور و بر رفیق ها و دوستان را خط بکشد مگر در صورت ضرورت که به زندگی لطمه نخورد. تکبر و خود خواهی زن، هیچ کمکی به زندگی نخواهد کرد، ولی تواضع، کار ساز است.
شخصی نزد پیامبر(علیه السلام) آمد و عرض کرد: همسری دارم که وقتی به خانه می آیم به استقبالم می آید و مرا در بر می گیرد و چون از خانه بیرون می روم مرا بدرقه می کند و هرگاه مرا غصه دار ببیند، می گوید: چرا غصه می خوری؟ اگر برای روزی غصه می خوری، این غصه ندارد، خداوند ضامن روزی است؛ ولی اگر برای آخرت غصه می خوری؛ این غصه خوردن جا دارد.
حضرت به او فرمود: ان لله عمالا و هذه من عماله لها نصف اجر الشهید؛ خداوند، در زمین کارگزارانی دارد که این زن تو، یکی از آنهاست و خداوند نصف اجر شهید را به او می دهد.(215)
نه تنها پیامبر کار این زن را تأیید فرمود، بلکه اجر و پاداش او را نیز بیان کرد. آری! این کار نه تنها شخصیت زن را پایین نمی آورد، بلکه شخصیت او را نزد خداوند و شوهر بالا می برد؛ کاری که پاداش شهید دارد.

11.عدم تصرف در مال شوهر، مگر با اجازه او

زن، امین شوهر است و باید پاسداری خوبی برای امانت و مال شوهر باشد در صورتی که بخواهد در مال تو تصرف کند، باید اجاره او را کسب کند و بدون اجازه، مالش را تصرف نکند؛ گر چه به عنوان صدقه باشد. البته، می تواند اجازه کلی یا موردی از شوهر بگیرد؛ ولی تا اجازه نگرفته، فراموش نکند که باید امانتدار باشد و به خاطر خویشان و حتی در راه خدا هم نمی تواند در مال شوهر دست ببرد.
در حدیث آمده است: لا تتصرف الا باذنه؛(216) از مال شوهر، بدون اجازه او صدقه ندهید.