ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

24.تفریح

زن نیز مانند مرد خسته می شود و نیز و نیاز به استراحت و رفع خستگی و تفریح و گردش دارد. لازم است هر چند وقت یکبار او را به جایی که مفسده ندارد، ببرد و زمینه تفریح سالم و استراحت روحی و جسمی او را فراهم سازد.

25.تقسیم کار

در همه جا تقسیم کار یکی از عوامل موفقیت است. در زندگی زناشویی نیز تا آن جا ممکن است، کارها باید تقسیم شوند. رسول خدا(علیه السلام) وقتی به خانه علی(علیه السلام) و فاطمه(علیه السلام) وارد شد، کارها را بین آنان تقسیم نمود، به این صورت که فرمود: کارهایی بیرون خانه با علی(علیه السلام) و کارهای درون خانه با فاطمه(علیه السلام) باشد.
فاطمه(علیه السلام) گفت: لا یعلم ما دخلنی من السرور الا الله باکفائی رسول الله تحمل ارقاب الرجال؛ کسی جز خدا نمی داند که من چقدر خوشحال شدم از این که پیغمبر کار بیرون خانه و برخورد با مردان را از دوش من برداشت.(172)
انه کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز و کان علی(علیه السلام) یحتطب و یستقی و یکسن؛(173) فاطمه(علیه السلام) گندم آرد می کرد، خمیر می کرد و نان می پخت و علی(علیه السلام) هیزم می آورد و آب از چاه می کشید و خانه را جارو می کرد.
بنابراین، بهتر است این تقسیم کار حفظ شود و تا ممکن است زنان کمتر به دنبال کار بیرون خانه برود و مردان سعی کنند خود متصدی امور بیرون از خانه شوند و زنان را به این کار مجبور نکنند.

26.مدارا

مرد، ضمن اعمال مدیریت در خانه، باید از ابتکار زن و مشورت او نیز بهره مند شود و در مواردی که توافقی حاصل نشود، باز هم سعی کند به لجاجت و دنده کجی کشیده نشود، بلکه با مدارا،اختلاف را خاتمه دهد.
علی(علیه السلام) فرموده است: فداروهن علی کل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن یحسن الفعال؛ در هر حال با زنان مدارا کنید و با سخن خوب و زبان نرم آنان را به انجام کارهای شایسته وادار سازید، شاید برخورد شما آن ها به کارهای خوب وادار کنید.(174)
مدارا یک اصل اجتماعی است که برای زندگی و برخورد با افراد گوناگون اجتماع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: مداراه الناس نصف الایمان؛ مدارا با مردم نیمی از ایمان است.(175)
علی(علیه السلام) فرمود: ثمره العقل مداراة الناس؛(176) مدارا با مردم میوه خردمندی است.
و فرمود مداراه الرجل من افضل الاعمال؛(177)
و فرمود: سلامه الدین والدنیا فی مداراة الناس؛(178) سلامتی دین و دنیا، سازگاری با مردم است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: ثلاث من لم یکن فیه لم عمل: ورع یحجزه عن معاصی الله و خلق یداری به الناس و حلم یرد به جهل الجهال؛(179) سه چیز است که در هر کس نباشد کارش پایان نپذیرد: که او را از انجام گناهان باز دارد و اخلاق خوبی که بتواند با مردم سازگار باشد و حلم و بردباری که تا آن، نادانی اهل جهالت را تحمل نماید.