ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

23.یاری در امور خانه

در اصل هشتم تذکر دادیم که مرد نباید بگذارد که همسرش خسته و فرسوده گردد و سعی کند در کار منزل، بچه داری، نظافت، تهیه غذا و غیره به خانم خود کمک کند. این کار هم تنوع و تفریح است و هم کمک به خانم و عبادت و این که فقط بشیند و دستور دهد و تمام کار منزل را بر دوش زن بیندازد به ویژه هنگامی که زن، خود کارمند و تأمین کننده بخشی از مخارج زندگی است، کار درستی نیست.

24.تفریح

زن نیز مانند مرد خسته می شود و نیز و نیاز به استراحت و رفع خستگی و تفریح و گردش دارد. لازم است هر چند وقت یکبار او را به جایی که مفسده ندارد، ببرد و زمینه تفریح سالم و استراحت روحی و جسمی او را فراهم سازد.

25.تقسیم کار

در همه جا تقسیم کار یکی از عوامل موفقیت است. در زندگی زناشویی نیز تا آن جا ممکن است، کارها باید تقسیم شوند. رسول خدا(علیه السلام) وقتی به خانه علی(علیه السلام) و فاطمه(علیه السلام) وارد شد، کارها را بین آنان تقسیم نمود، به این صورت که فرمود: کارهایی بیرون خانه با علی(علیه السلام) و کارهای درون خانه با فاطمه(علیه السلام) باشد.
فاطمه(علیه السلام) گفت: لا یعلم ما دخلنی من السرور الا الله باکفائی رسول الله تحمل ارقاب الرجال؛ کسی جز خدا نمی داند که من چقدر خوشحال شدم از این که پیغمبر کار بیرون خانه و برخورد با مردان را از دوش من برداشت.(172)
انه کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز و کان علی(علیه السلام) یحتطب و یستقی و یکسن؛(173) فاطمه(علیه السلام) گندم آرد می کرد، خمیر می کرد و نان می پخت و علی(علیه السلام) هیزم می آورد و آب از چاه می کشید و خانه را جارو می کرد.
بنابراین، بهتر است این تقسیم کار حفظ شود و تا ممکن است زنان کمتر به دنبال کار بیرون خانه برود و مردان سعی کنند خود متصدی امور بیرون از خانه شوند و زنان را به این کار مجبور نکنند.