ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

22.عدالت

رعایت عدالت در مورد تعدد زوجات از واجبات است؛ به طوری که قرآن می فرماید: اگر نمی توانید عدالت را رعایت کنید، فقط یک همسر انتخاب نمایید. شرط اساسی جواز تعدد، رعایت دقیق عدالت و حقوق و حدود همه آن ها است و نباید از کسی حقی ضایع شود و دل آزرده گردد، بلکه علاوه بر رعایت تساوی در امور مادی و زندگی، وفا و محبت باید حفظ شود. متأسفانه بعضی مردان به دلیل عدم رعایت عدالت باعث شده اند که این دستور حکیمانه الهی مورد سوء استفاده و بد بینی خانم ها قرار گیرد و زیان های بسیاری به جامعه وارد شود و مردانی که با انتخاب همسر دیگر، زندگی و زن اول را رها می کنند و مورد بی مهری قرار می هند، به جامعه و اسلام ظلم می کنند، وگرنه دستور اسلام در جای خود بسیار حکیمانه و در جهت صلاح مردم است. در صورتی که در آن اصل عدالت رعایت شود، هیچ زیانی متوجه همسر اول و بچه ها و زندگی نمی شود.

23.یاری در امور خانه

در اصل هشتم تذکر دادیم که مرد نباید بگذارد که همسرش خسته و فرسوده گردد و سعی کند در کار منزل، بچه داری، نظافت، تهیه غذا و غیره به خانم خود کمک کند. این کار هم تنوع و تفریح است و هم کمک به خانم و عبادت و این که فقط بشیند و دستور دهد و تمام کار منزل را بر دوش زن بیندازد به ویژه هنگامی که زن، خود کارمند و تأمین کننده بخشی از مخارج زندگی است، کار درستی نیست.

24.تفریح

زن نیز مانند مرد خسته می شود و نیز و نیاز به استراحت و رفع خستگی و تفریح و گردش دارد. لازم است هر چند وقت یکبار او را به جایی که مفسده ندارد، ببرد و زمینه تفریح سالم و استراحت روحی و جسمی او را فراهم سازد.