ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

صله رحم

صله رحم و مطلع شدن از حال خویشان، وظیفه هر مرد و زن است. مرد نباید زن را از خویشان خود به ویژه پدر و مادر جدا کند، بلکه باید تا جایی که مفسده ای در بر نداشته باشد، اجاره دهد زن به پدر و مادر و خویشان خود سرکشی و در جلسات آنان شرکت کند و احیاناً اگر کمکی نیاز دارند، به حالشان رسیدگی نماید که این خود، جزئی از صله رحم و عبادتی بزرگ است.
امام صادق(علیه السلام) فرمود: ان صله الرحم، تزکی الاعمال و تنمی الاموال و تیسر الحساب و تدفع البلوی و تزید فی الرزق؛(170) صله رحم اعمال را پاکیزه، بلاها را دفع، حساب قیامت را آسان و روزی را زیاد می کند.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: صله الرحم تهون الحساب و تقی میتة السودء؛(171) صله رحم حساب را آسان و مرگ را دفع می کند.
خواص و آثار صله رحم بیش از حدی است که در این مختصر بگنجد و نباید خود و خانواده را از آثار آن محروم ساخت.

22.عدالت

رعایت عدالت در مورد تعدد زوجات از واجبات است؛ به طوری که قرآن می فرماید: اگر نمی توانید عدالت را رعایت کنید، فقط یک همسر انتخاب نمایید. شرط اساسی جواز تعدد، رعایت دقیق عدالت و حقوق و حدود همه آن ها است و نباید از کسی حقی ضایع شود و دل آزرده گردد، بلکه علاوه بر رعایت تساوی در امور مادی و زندگی، وفا و محبت باید حفظ شود. متأسفانه بعضی مردان به دلیل عدم رعایت عدالت باعث شده اند که این دستور حکیمانه الهی مورد سوء استفاده و بد بینی خانم ها قرار گیرد و زیان های بسیاری به جامعه وارد شود و مردانی که با انتخاب همسر دیگر، زندگی و زن اول را رها می کنند و مورد بی مهری قرار می هند، به جامعه و اسلام ظلم می کنند، وگرنه دستور اسلام در جای خود بسیار حکیمانه و در جهت صلاح مردم است. در صورتی که در آن اصل عدالت رعایت شود، هیچ زیانی متوجه همسر اول و بچه ها و زندگی نمی شود.

23.یاری در امور خانه

در اصل هشتم تذکر دادیم که مرد نباید بگذارد که همسرش خسته و فرسوده گردد و سعی کند در کار منزل، بچه داری، نظافت، تهیه غذا و غیره به خانم خود کمک کند. این کار هم تنوع و تفریح است و هم کمک به خانم و عبادت و این که فقط بشیند و دستور دهد و تمام کار منزل را بر دوش زن بیندازد به ویژه هنگامی که زن، خود کارمند و تأمین کننده بخشی از مخارج زندگی است، کار درستی نیست.