فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

18.مهریه

مهریه، چه کم و چه زیاد، ملک شخصی زن است و هیچ کس( پدر، مادر و دیگران)، حقی در آن ندارد، مهریه را زن می تواند ببخشد یا نگیرد؛ ولی اگر خواست و مطالبه کرد، شوهر باید بدهد و اگر ندهد، هم غاصب است و هم گناهکار و هم خائن به امانتی که در اختیار اوست.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: من ظلم امراة مهرها فهو عند الله زان یقول الله تعالی یوم القیامة عبدی زوجتک امتی علی عهدی فلم توف بعهدی و ظلمت امتی؟؛(157) کسی که مهر زنش را ندهد، نزد خداوند زنا کار به حساب می آید. خداوند متعال می فرماید: بنده من! کنیز مرا با عهد و قرار من به ازدواج در آورد و به عهد من وفا ننمودی و به او ظلم کردی؟!
فیوخذ من حسناته فیدفع الیها بقدر حقها؛(158) آن گاه در قیامت از حسنه های مرد بر می دارند و به اندازه مهرش به زن می دهند.
امام صادق(علیه السلام) فرمود: السراق ثلاثة مانع الزکاة و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان و لم ینو قضاءها؛ دزدان سه دسته اند: کسی که زکات مالی را ندهد، کسی که مهر زنان را حلال شمارد و ندهد و کسی که قرض بگیرد و قصد پس دادن نداشته باشد.(159)
همچنین فرمود: ان الله غافر کل ذنب الا من جحد مهرا؛ خداوند هر گناهی را ممکن است ببخشد، مگر گناهی کسی را که مهر همسر خود را منکر شود.(160)
نیز در احادیث دیگر است: اقذر الذنوب ثلاثه... و حبس مهر المراة. کثیف ترین گناهان سه گناه است... و از آن جمله، ندادن مهر زنان است.(161)
بنابراین نباید زن را از حق مسلمش محروم ساخت و مهر او را باید پرداخت، مگر این که خودش مطالبه نکند یا ببخشد و بهتر است از اول مهر را به گونه ای قرار دهند که قابل پرداخت باشد، نه این که مهر را آن قدر سنگین بگیرند که شوهر اگر تمام عمرش را تلاش کند نتواند مهر زن را بپردازد!

19.شرکت در مراسم مذهبی

شرکت در مراسم مذهبی و جلسات دینی برای آموختن دین، یا اثامه نماز در مسجد، حق هر مسلمان است و اگر زن بخواهد به چنین جلساتی برود، در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، باید شوهر اجازه دهد؛ زیرا در حدیث است: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة؛(162) یادگیری علوم دینی و احکام اسلامی، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.
و در حدیث است: اضربوا النساء علی تعلیم الخیر؛ زنان را برای آموختن امور دینی،مکلف سازید.(163)
از رسول خدا(علیه السلام) نقل است که فرمود: اذا استاذنت امراة احدکم الی المسجد فلا یمنعها؛(164) اگر همسر یکی از شما اجازه خواست که به مسجد برود، مانعش نشوید.
زن هر چه به احکام دینی و اخلاق اسلامی آگاه تر باشد. بهتر می تواند به امور زندگی و فرزندان و شوهر رسیدگی کند و اگر کسی می خواهد زنش فهمیده و متدین باشد، نباید او را از رفتن به مجلس های مذهبی و دینی منع کند، بلکه او را تشویق نماید، علاوه بر این که می تواند با در اختیار گذاشتن کتابهای مذهبی، به آگاهی و رشد فکری او کمک کند.

20.امر به معروف

قرآن پیامبرش را دستور می دهد که خانواده خود را به نماز وادار کند: و امر اهلک بالصلوة،(165)
امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است و شامل خانواده خود انسان هم می شود و چه بهتر که از نزدیکان آغاز شود. مرد، باید زن و فرزندان خود به نماز و سایر احکام دین تشویق نماید و آن ها را از امور زشت و نادرست، به عنوان نهی از منکر باز دارد. مراقبت از عبادت آن ها و دقت در کارهای دینی شان، وظیفه اسلامی مرد است.(166)
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و تهلیکم نارا...؛(167) ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده تان را از آتشی که سوخت آن بدن انسان ها و سنگ ها است، بر حذر دارید... .
امام صادق(علیه السلام) فرمود: باید خانواده خود را به آنچه خدا امر کرده، امر کند و از آنچه نهی کرده، نهی نماید.
امام علی(علیه السلام) فرمود: به خانواده خود امور خیر و نیک را آمرزش دهید.(168)
امام حسن مجتبی(علیه السلام) فرمودم: رحم الله امرءا وعظ اخاه و اهله فقال: یا اهلاه و یا ولداه صلواتکم صلواتکم،زکاتکم مسکینکم مسکینکم، جیرانکم جیرانکم لعن الله یجمع له اهله فان الله سبحانه قداثنی علی نبیی من انبیائه فقال: و کان یامراهله بالصلاة و الزکاة... ؛ خدا رحمت کند کسی را که برادر دینی و خانواده اش را نصیحت کند و بگوید: ای اهل من! فرزندان من! نمازتان نمازتان، زکاتتان زکاتتان، فقراتتان، فقراتتان، همسایگانتان، همسایگانتان را فراموش نکنید، شاید خدا در قیامت او و خانواده اش را در بهشت جمع کند، خداوند یکی از پیامبران را به خاطر نصیحت به خانواده اش تمجید نموده است.(169)