فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

17.هدیه به هنگام بازگشت از سفر

مردی که مسافرت می رود، نباید دست خالی به خانه برگردد. باید همراه خود سوغات و هدیه ای برای خانمش بیاورد مایه خوشحالی او را فراهم کند و با این کار نشان دهد که او را فراموش نکرده است و به فکر او بوده است.
امام باقر(علیه السلام) فرمود: تها دوا فان الهدیة تسل السخائم و تجلی ضغائن العداوة و الاحقاد؛ به یکدیگر هدیه بدهید؛ زیرا هدیه، کدورت ها را برطرف و دل ها را از کینه و دشمنی پاک می کند.(153)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: تها دوا و تحابوا فان الهدیة تذهب بالضغائن؛ (154)به یکدیگر هدیه دهید و محبت کنید؛ زیرا هدیه، کینه ها را از بین می برد.
همچین فرمود: الهدیة تورث المودة و تجدر الاخوة؛(155) هدیه دادن محبت می آورد و رل را پاکیزه می کند.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: اذا خرج احدکم الی سفر ثم قدم علی اهله فلیهدهم و لیطرفهم و لو حجارة؛ وقتی یکی از شما به سفر می رود، چون می خواهد برگردد، برای خانواده اش هدیه یا چیز تازه ای هرچند قطعه ای سنگ باشد، بیاورد.(156)
ممکن است مقصود از سنگ های قیمتی، مانند انگشتر، سورمه دادن و... باشند و ممکن است کنایه از شدت اهمیت دست خالی نیامدن و سوغات آوردن باشد، هر چند اندک و کم ارزش باشد. سوغات آوردن محبت را بیشتر می کند و خانم احساس با ارزش بودن می کند، که شوهر به فکر او بوده و او را فراموش نکرده است.

18.مهریه

مهریه، چه کم و چه زیاد، ملک شخصی زن است و هیچ کس( پدر، مادر و دیگران)، حقی در آن ندارد، مهریه را زن می تواند ببخشد یا نگیرد؛ ولی اگر خواست و مطالبه کرد، شوهر باید بدهد و اگر ندهد، هم غاصب است و هم گناهکار و هم خائن به امانتی که در اختیار اوست.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: من ظلم امراة مهرها فهو عند الله زان یقول الله تعالی یوم القیامة عبدی زوجتک امتی علی عهدی فلم توف بعهدی و ظلمت امتی؟؛(157) کسی که مهر زنش را ندهد، نزد خداوند زنا کار به حساب می آید. خداوند متعال می فرماید: بنده من! کنیز مرا با عهد و قرار من به ازدواج در آورد و به عهد من وفا ننمودی و به او ظلم کردی؟!
فیوخذ من حسناته فیدفع الیها بقدر حقها؛(158) آن گاه در قیامت از حسنه های مرد بر می دارند و به اندازه مهرش به زن می دهند.
امام صادق(علیه السلام) فرمود: السراق ثلاثة مانع الزکاة و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان و لم ینو قضاءها؛ دزدان سه دسته اند: کسی که زکات مالی را ندهد، کسی که مهر زنان را حلال شمارد و ندهد و کسی که قرض بگیرد و قصد پس دادن نداشته باشد.(159)
همچنین فرمود: ان الله غافر کل ذنب الا من جحد مهرا؛ خداوند هر گناهی را ممکن است ببخشد، مگر گناهی کسی را که مهر همسر خود را منکر شود.(160)
نیز در احادیث دیگر است: اقذر الذنوب ثلاثه... و حبس مهر المراة. کثیف ترین گناهان سه گناه است... و از آن جمله، ندادن مهر زنان است.(161)
بنابراین نباید زن را از حق مسلمش محروم ساخت و مهر او را باید پرداخت، مگر این که خودش مطالبه نکند یا ببخشد و بهتر است از اول مهر را به گونه ای قرار دهند که قابل پرداخت باشد، نه این که مهر را آن قدر سنگین بگیرند که شوهر اگر تمام عمرش را تلاش کند نتواند مهر زن را بپردازد!

19.شرکت در مراسم مذهبی

شرکت در مراسم مذهبی و جلسات دینی برای آموختن دین، یا اثامه نماز در مسجد، حق هر مسلمان است و اگر زن بخواهد به چنین جلساتی برود، در صورتی که مفسده ای نداشته باشد، باید شوهر اجازه دهد؛ زیرا در حدیث است: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة؛(162) یادگیری علوم دینی و احکام اسلامی، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.
و در حدیث است: اضربوا النساء علی تعلیم الخیر؛ زنان را برای آموختن امور دینی،مکلف سازید.(163)
از رسول خدا(علیه السلام) نقل است که فرمود: اذا استاذنت امراة احدکم الی المسجد فلا یمنعها؛(164) اگر همسر یکی از شما اجازه خواست که به مسجد برود، مانعش نشوید.
زن هر چه به احکام دینی و اخلاق اسلامی آگاه تر باشد. بهتر می تواند به امور زندگی و فرزندان و شوهر رسیدگی کند و اگر کسی می خواهد زنش فهمیده و متدین باشد، نباید او را از رفتن به مجلس های مذهبی و دینی منع کند، بلکه او را تشویق نماید، علاوه بر این که می تواند با در اختیار گذاشتن کتابهای مذهبی، به آگاهی و رشد فکری او کمک کند.