ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

15.تأمین مخارج شخصی

زن نباید در زندگی دستش تهی باشد. او نزد داماد، عروس و فامیل های خود می خواهد شخصیتش حفظ شود. گاهی ممکن است نیاز به مبلغی داشته باشد که نیازهای عرفی خود را برآورده کند، اگر مرد دست زن را خالی بگذارد، ممکن است در مواردی شخصیت زن شکسته شود و او نزد خویشان و دوستان احساس حقارت کند. از این رو، خوب است همواره پول نزد زن بگذارد و مصرف آن در اختیار خودش باشد. متأسفانه هستند مردانی که این اصل را رعایت نمی کنند و چنان زن را در تنگنا قرار می دهند که زن بسا ناچار شود برای ضروری ترین نیاز خود به دیگران رو بزند! و این کار به شیرینی زندگی لطمه می زند؛ لذا شوهر با درک این حقیقت باید به این وظیفه خود عمل نماید.

16.خوابیدن در خانه

بر فرض که مرد ناچار باشد شب در جایی بماند، باید سعی کند هر جا هست برای خوابیدن به خانه برگردد و در کنار همسر خود بخوابد. زن آرزو دارد، او هم از کار روزانه خسته می شود و تنها امیدش به آمدن همسر و در کنار او بودن است. برخی مردان بیرون از خانه غذا می خورند و اگر جایی هستند و دیر می شود، همان جا می خوابند یا وقتی به خانه می آیند که همسر از فرط خستگی و تنهایی خوابیده است. این کار، درست نیست. در کنار زن بودن و به او محبت کردن و تنهایی او را جبران کردن، عبادت است و نباید بدون اضطرار، مرد شب را در بیرون خانه بماند. از رسول خدا(علیه السلام) حدیثی نقل است که فرمود: نشستن شوهر نزد همسرش، از اعتکاف در مسجد بهتر است.(152)

17.هدیه به هنگام بازگشت از سفر

مردی که مسافرت می رود، نباید دست خالی به خانه برگردد. باید همراه خود سوغات و هدیه ای برای خانمش بیاورد مایه خوشحالی او را فراهم کند و با این کار نشان دهد که او را فراموش نکرده است و به فکر او بوده است.
امام باقر(علیه السلام) فرمود: تها دوا فان الهدیة تسل السخائم و تجلی ضغائن العداوة و الاحقاد؛ به یکدیگر هدیه بدهید؛ زیرا هدیه، کدورت ها را برطرف و دل ها را از کینه و دشمنی پاک می کند.(153)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: تها دوا و تحابوا فان الهدیة تذهب بالضغائن؛ (154)به یکدیگر هدیه دهید و محبت کنید؛ زیرا هدیه، کینه ها را از بین می برد.
همچین فرمود: الهدیة تورث المودة و تجدر الاخوة؛(155) هدیه دادن محبت می آورد و رل را پاکیزه می کند.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: اذا خرج احدکم الی سفر ثم قدم علی اهله فلیهدهم و لیطرفهم و لو حجارة؛ وقتی یکی از شما به سفر می رود، چون می خواهد برگردد، برای خانواده اش هدیه یا چیز تازه ای هرچند قطعه ای سنگ باشد، بیاورد.(156)
ممکن است مقصود از سنگ های قیمتی، مانند انگشتر، سورمه دادن و... باشند و ممکن است کنایه از شدت اهمیت دست خالی نیامدن و سوغات آوردن باشد، هر چند اندک و کم ارزش باشد. سوغات آوردن محبت را بیشتر می کند و خانم احساس با ارزش بودن می کند، که شوهر به فکر او بوده و او را فراموش نکرده است.