فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

12.چشم پوشی از خطاها

خطا و لغزش، از هر کسی ممکن است سر بزند. همسر آدم نیز ممکن است خطایی مرتکب شود؛ غذا بسوزد، شیشه ای بشکند، ظرف غذا وارونه شود و... مرد باید نادیده بگیرد، گذشت کند و با نصیحتی سازنده، موضوع را خاتمه دهد. در احادیث آمده است که: ان جهلت غفرلها؛ حق زن است که اگر اشتباهی کرد، مرد گذشت کند.(144)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: جبرئیل آن قدر سفارش زنان را به من فرمود که تصور کردم زن را هرگز نباید طلاق داد مگر در صورتی که گرفتار گناه بدی شود.(145)
امام علی(علیه السلام) فرمود: العفو تاج المکارم؛ گذشت، تاج خوبی ها است.(146)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: العفو لا یزید العبد الاعزا؛ عفو و گذشت بر انسان نیفزاید مگر عزت و سربلندی.(147)
و نیز فرمود: من کثر عفوه مد فی عمره؛ کسی که بسیار اهل عفو و گذشت باشد عمرش طولانی شود.(148)
بنابراین مرد زندگی باید مرد عفو و گذشت باشد و با بزرگواری از کنار خطاهای خانم خود بگذرد.

13.محبت

می گوید: از محبت خارها گل می شود و می توان مار را با محبت از لانه اش بیرون کشید.
محبت به کسی، اثر مثبت دارد. انسان زاییده محبت و رحمت است. زن و شوهر، با محبت زندگی را آغاز می کنند و باید بکوشند تا همچنان به یکدیگر مهر بورزند. مرد باید لطافت روح زن را درک کند و برای جذب او تا می تواند، محبت کند.
قرآن کریم فرمود: و جعل بینکم مودة و رحمة؛ خداوند در بین شما( زن و شوهر) دوستی و مهربانی قرار داد.
در حدیث است: من اخلاق الانبیاء حب النساء؛ محبت به زن، از اخلاق انبیا است.(149)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: لا غنی بالزوج ثلاثة اشیاء فیما بینه و بین زوجته و هی الموافقة لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها و استعماله استمالة قلبها؛ مرد، در برابر همسر خود از رعایت سه چیز ناگزیر است: با او هم فکری و موافقت کند تا محبت و خواست او را به خود برانگیزاند و دلش را به خود متمایل سازد و سر انجام، باید با محبت خود، قلب زن را تسخیر کند و او را عاشق خود و فدایی خویش سازد.(150)

14.پرهیز از آزار و کتک زدن

کتک زدن زن، بدون مجوز شرعی جایز نیست. مردی که دست زدن دارد، هنوز بچه است. از نظر احادیث، زدن زن، مذموم است. رسول خدا(علیه السلام) کتک زدن زن راسخت نکوهش کرده اند. بنابراین، مرد نباید تا مسئله ای پیش می آید، دست به کتک شود و زندگی را تلخ کند. انسان را با کتک نمی توان ادب کرد.(151)( به اصل یازدهم مراجعه شود)