ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

11.پرهیز از بد اخلاقی

تند خویی، درشتی، خشونت، بد دهنی و عصبانیت بی جا، زندگی را تلخ و اعصاب زن و فرزند را خورد می کند. شوهر، مربی زن و فرزندان و قیم و الگوی آنان است. او از نظر اخلاقی، باید سرمشق آنان باشد و از هر گونه تندی و درشتی جداً پرهیز کند. چنان که از احادیث استفاده می شود، یکی از عوامل عذاب قبر، بد اخلاقی است و ماجرای سعد بن معاذ معروف است. با آن همه تکریم و احترام پیامبر(علیه السلام) که با پای برهنه در تشییع جنازه او حاضر شد، باز هم قبر به دلیل بد اخلاقی در خانه او را در فشار قرار داد.
در احادیث خواستگاری، از پیامبر نقل شده است که فرمود: لا تزوجه ان کان سی الخلق؛ اگر خواستگار، بد اخلاق است، به او زن مده.(143)
تندی های پدر و بد اخلاقی او در خانه، اثرات روانی عجیبی بر کودکان می گذارد. اگر دوست دارید که خانه سالم و فرزندان سالم داشته باشید، به خود بقبولانید که باید در خانه، خونسردی خود را حفظ کنید و الگوی خوبی برای آنان باشید.

12.چشم پوشی از خطاها

خطا و لغزش، از هر کسی ممکن است سر بزند. همسر آدم نیز ممکن است خطایی مرتکب شود؛ غذا بسوزد، شیشه ای بشکند، ظرف غذا وارونه شود و... مرد باید نادیده بگیرد، گذشت کند و با نصیحتی سازنده، موضوع را خاتمه دهد. در احادیث آمده است که: ان جهلت غفرلها؛ حق زن است که اگر اشتباهی کرد، مرد گذشت کند.(144)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: جبرئیل آن قدر سفارش زنان را به من فرمود که تصور کردم زن را هرگز نباید طلاق داد مگر در صورتی که گرفتار گناه بدی شود.(145)
امام علی(علیه السلام) فرمود: العفو تاج المکارم؛ گذشت، تاج خوبی ها است.(146)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: العفو لا یزید العبد الاعزا؛ عفو و گذشت بر انسان نیفزاید مگر عزت و سربلندی.(147)
و نیز فرمود: من کثر عفوه مد فی عمره؛ کسی که بسیار اهل عفو و گذشت باشد عمرش طولانی شود.(148)
بنابراین مرد زندگی باید مرد عفو و گذشت باشد و با بزرگواری از کنار خطاهای خانم خود بگذرد.

13.محبت

می گوید: از محبت خارها گل می شود و می توان مار را با محبت از لانه اش بیرون کشید.
محبت به کسی، اثر مثبت دارد. انسان زاییده محبت و رحمت است. زن و شوهر، با محبت زندگی را آغاز می کنند و باید بکوشند تا همچنان به یکدیگر مهر بورزند. مرد باید لطافت روح زن را درک کند و برای جذب او تا می تواند، محبت کند.
قرآن کریم فرمود: و جعل بینکم مودة و رحمة؛ خداوند در بین شما( زن و شوهر) دوستی و مهربانی قرار داد.
در حدیث است: من اخلاق الانبیاء حب النساء؛ محبت به زن، از اخلاق انبیا است.(149)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: لا غنی بالزوج ثلاثة اشیاء فیما بینه و بین زوجته و هی الموافقة لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها و استعماله استمالة قلبها؛ مرد، در برابر همسر خود از رعایت سه چیز ناگزیر است: با او هم فکری و موافقت کند تا محبت و خواست او را به خود برانگیزاند و دلش را به خود متمایل سازد و سر انجام، باید با محبت خود، قلب زن را تسخیر کند و او را عاشق خود و فدایی خویش سازد.(150)