ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

14.وفا و پای بند به اصول زناشویی

زن و شوهر باید تا آخر عمر،وفا و تعهد خود را حفظ کنند. محبت فصلی و زود گذر و عشق ناپایدار نمی تواند نظام خانواده را حفظ کند؛بلکه تحکیم نظام خانواده،مستلزم وفای زن و شوهر است. همسر خوب،کسی است که تا آخر عمر،با شوهر سازگار باشید.
در تلخی و شیرینی،در کامابی و ناکامی،در فقر و قنا،در ناملایمت و خوشی ها و در فراز و نشیب ها،همیشه صمیمی و دوست با وفا و غمخوار شوهر باشد. چه در دوران جوانی و طراوت و چه در پیری و ملالت،دست از شوهر بر ندارد و او را تنها نگذارد. همسر ایوب پیغمبر(علیه السلام) چهل سال با همسر دردمند خود ساخت و تمام سختی های او را به جان خرید و شریک غم ها و غصه های او بود و از او مانند یک فرشته،پرستاری می کرد.
مرد نیز باید وفاداری خود را نسبت به همسرش حفظ کند. و همسری که در سختی های زندگی با او ساخته و مشکلات او را تحمل کرده و جوانی و نشاط خود را در خانه او و پای فرزندان او گذاشته است،تنها نگذارد و رهایش نکند و سرانجام دو جوانی که در طراوت جوانی و احیانا فقر و نداری با هم زندگی را شروع کرده اند باید تا آخر با هم باشند و تمام شرایط را تحمل نمایند و هرگز یکی، دیگری را تنها نگذارد و در پیری نیز چون دوران جوانی غمخوار هم باشند و زیر بال یکدیگر را بگیرند.
قرآن کریم مؤمنین را به وفاداری به عهد و پیمان توصیه می کند: و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا؛ کسانی که به عهد و پیمان خود وفا دارند.(114)
و نیز فرمودند: یا ایها الذین آمنوا وفوا بالعقود... ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان ها وفادار باشید.(115)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: المومنون عند شروطهم؛(116) افراد با ایمان به شرطهای بین خودشان پای بند هستند.
بنابراین این وفاداری به پیمان زناشویی و شروط و مقررات آن در موفقیت ازدواج اثر گذار است.

فصل سوم وظایف شوهر یا حقوق زن

زن و شوهر،هر کدام دارای وظایف خاص خود هستند که از دیگری برنمی آید و به عبارتی دیگر، آنها حقوقی بر عهده یکدیگر دارند و هر یک دارای وظایفی در برابر دیگری است.
در این فصل وظایفی را در مرد در برابر همسر دارد و حقی که زن بر عهده او دارد بیان می کنیم. وقتی مرد، همسری را انتخاب می نماید،در واقع مسئولیتی بر عهده می گیرد که تا آخر باید تلاش کند آن مسئولیت را به بهترین وجه ادا نماید. مسئولیت مرد در قالب امور و واجب و مسائل اخلاقی تحقیق می یابد که به اختصار بیان می شود:

1.نفقه

نفقه؛ یعنی تأمین هزینه زندگی همسر که عبارت از: خوراک،پوشاک،مسکن و دارو و درمان است. اسلام،هزینه زندگی را به دوش مرد گذاشته و امور لطیف و ظریف مانند،رسیدگی به امور فرزندان را که نیاز به لطافت و صبر بیشتری دارد،بر عهده زن گذاشته است. مرد موظف است مادام که زن به وظایف واجب خود عمل می کند و مطیع شوهر است،مخارج زندگی او را در حد شأن او تأمین نماید و اگر نکند،زن حق دارد آن را مطالبه کند و احقاق حق نماید.
از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد: زن چه حقی بر مرد دارد؟
یسد جوعتها و یستر عورتها؛ حضرت فرمود: شکم او را سیر کند و بدنش را بپوشاند.
راوی پرسید: روغن(وسایل حمام) چه؟
حضرت فرمود: یک روز در میان لازم است.
راوی پرسید: گوشت چه؟
حضرت فرمود: باید در هر سه روز،یک بار و در هر ماه،ده بار برایش گوشت بخرد.
راوی پرسید: رنگ(وسایل آرایش) چه؟
حضرت فرمود: باید هر شش ماه یک مرتبه برایش تهیه نماید.
آنگاه حضرت فرمود: باید در هر سال،چهار پارچه لباس برای او تهیه کند. دو لباس زمستانی و دو لباس تابستانی و فصل هر میوه ای که بود و عموم مردم از آن می خورند،برایش تهیه کند و روزهای عید،غذای اضافی و بهتر برایش آماده سازد.(117)
بنابراین،خرج و هزینه زن بر عهده مرد است و شوهر باید آن را تهیه نماید. البته این موضوع،فروعی دارد که باید به کتابهای مفصل مراجعه کرد.