ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

12.صبر و سازش

هیچ زندگی ای خالی از مشکلات و ناراحتی ها نیست و از راه های پیروزی بر مشکلات زندگی،صبر و تحمل و مقاومت در برابر آنها است و می توان کفت: تنها راه انحصاری،همان صبر است تا آن جا که علی(علیه السلام) صبر را مانند سر آدمی در برابر تن او می داند و در احادیث اسلامی،میوه شیرین صبر،موفقیت و کامیابی بر شمرده شده است؛چنان که امام علی(علیه السلام) می فرماید: لا یعدم الصبور الظفر و ان طال الرحمان؛(105) آدم صبور،پیروزی را از دست نخواهد داد هر چند زمانی طول کشد.
و رسول خدا(علیه السلام) فرمود: فی الصبر علی ما یکره خیرا کثیرا؛(106) صبر بر ناملایمات، دارای خیر و برکات بسیاری است.
همچنین حضرت امیر فرمود: الصبر اعون شی ء علی الدهر؛(107) صبر،بهترین کمک برای(رفع) مشکلات روزگار است.
و فرمود: الصبر ادفع للبلا؛(108) صبر بهتر از هر وسیله ای بلا را دفع می کند.
زندگی،از مشکلات،ناکامی ها و شکست ها خالی نیست،چه در محیط کار و چه در محیط خانه،همیشه انسان با مشکلات دست به گریان است. اگر انسان اهل صبر و عقل و درایت نباشد و به مجرد بروز یک مشکل،دلسرد و ناامید شود و دست به کارهای بچه گانه بزند،هیچ گاه در زندگی ،کامیاب نخواهد شد و البته پیروزی با کسانی است که مقاومند،صبورند و با عقل و صبر به جنگ مشکلات می روند.
در محیط خانه ممکن است مشکلاتی بروز کند. ممکن است زن دچار روحیاتی باشد که زندگی را تلخ کند و باعث آزار شوهر شود؛ چنان که مرد نیز ممکن است به هر دلیلی دارای روحیه ای تند و خشن باشد و برای همسرش مشکلاتی را به وجود آورد. بدیهی است نخستین گامی که باید برداشته شود، تحمل مشکل است و با صبر و مقاومت تلاش کند تا از پا در نیاید و با اتکا به خدا و اجر اخروی و ثواب الهی،زندگی را از هم نپاشد وسعی کند با عقل و درایت در حل آن اقدام نماید.
رسول خدا(علیه السلام) درباره بد خلقی زن و ناسازگاری او می فرماید: من صبر علی سوء خلق امراته و احتسبه اعطاه الله بکل مره علیها من الثوب مثل ما اعطلی ایوب(علیه السلام)؛ هر مردی که بر بد اخلاقی همسر خود صبر کند و آن را به حساب خداوند بگذارد(و زود دست به کتک و طلاق نبرد) خداوند،اجر ایوب پیغمبر(علیه السلام) را به او عطا می کند و در مقابل، برای زن، در هر شب و روز گناهی به اندازه رمل بیابان می نویسد.(109)
و درباره مردی که همسر خود را آزار می دهد،می فرماید: من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسیه بنت مزاحم؛ هر خانمی که در برابر بد اخلاقی و اذیت و آزار شوهرش صبر کند(و فورا قهر و خانه را ترک نکند) خداوند اجر و پاداشی به اندازه اجر و پاداش آسیه - همسر فرعون - به او عطا می فرماید.(110)
ملاحظه می فرماید که نبایید زندگی را با اندک چیزی از هم متلاشی ساخت. متأسفانه برخی زوج های جوان به دلیل بی تجربگی و عدم آشنایی با راز و رمز زندگی،بسیار زود به خاطر اندک چیزی ایجاد ناراحتی می کنند و دم از طلاق و جدایی می زنند و شیاطین و آدم های جاهل نیز مانند طوفانی که به آتشی کوچک دامن می زند و جنگلی را می سوزاند،به جان این دختر و پسر جوان می افتد و با تحریک این و آن،کانون گرم خانواده را به هم می زنند! زن و مرد به ویژه زوج های جوان باید مواظب باشند که خویشتن داری و صبر را از دست ندهند.

13.تشکر و تقدیر

انسان به طوری فطری،خود و اعمال خود را دوست دارد و از تمجید و تقدیر خشنود می شود و در مقابل احسان دیگران نیز وظیفه خود می داند که شاکر باشد. خداوند از شخص قدر شناس و شاکر خوشش می آید و سپاسگذاری را از برای خود و هم برای خلق خود واجب گردانیده و بلکه تشکر از خلق را تشکر از خود می داند تا آن جا که امام سجاد(علیه السلام) می فرماید: یقول الله تبارک و تعالی لعبد عبیده یوم القیامة اشکرت فلانا؟ فیقول بل شکرتک یا رب، فیفقول: لم تشکرنی اذ لم تشکره؛ روز قیامت،خداوند به یکی از بندگانش می گوید: آیا از فلانی تشکر چون تو از او تشکر نکردی، شکر مرا مرا نیز انجام نداده ای.(111)
سپس امام سجاد(علیه السلام) فرمود: اشکر کم لله اشکر کم للناس؛ کسی خدای را بیشتر شکر می گوید، آن کسی است به بندگان خدای را بیش از همه شکر گوید.(112)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: لعن الله قاطعی سبیل المعروف؛ خداوند لعنت کند کسانی را که راه خیر را می بندند.(113)
آنگاه توضیح داد و فرمود: کسانی که وقتی در حق آنان خوبی می شود،ناسپاسی می کنند،دیگر کسی به انجام کار خیر رغبت نمی کند.
بنابراین،تشکر از کسی که خدمتی انجام داده،یک وظیفه است. در زندگی زناشویی،زن و مرد هر دو در حال تلاش و خدمتند. زن،تلاش می کند،خسته می شود، اعصابش خورد می شود، تمام سختی های زندگی را تحمل می کند،دوست دارد مه کارهایش مورد تقدیر و ارزیابی شوهر قرار گیرد و سرانجام کسی قدر او را بداند و خستگی را از تن و جانش دور کند و این کس،تنها شوهر او است که می تواند با تشکر و تقدیر و قدرشناسی،همسرش را دارای شوق و ذوقی بیشتر کند.
شوهر نیز برای رفاه زن و فرزند،خود را به آب و آتش می زند و به هر کار سختی تن می دهد. بدیهی است او نیز انتظار دارد با تشکر و قدرشناسی،خستگی از تنش بیرون رود. اگر همسر او،قدر شناس باشد و با گفتن خسته نباشی ، خدا قوت دهد و اظهار تشکر و محبت،زحمات او را سپاس بدارد،مرد نیز به زندگی دلگرم و علاقه مند می شود. پس،یادتان نرود که خوبی های یکدیگر تشکر کنید و محبت های همدیگر را نادیده نگیرید.

14.وفا و پای بند به اصول زناشویی

زن و شوهر باید تا آخر عمر،وفا و تعهد خود را حفظ کنند. محبت فصلی و زود گذر و عشق ناپایدار نمی تواند نظام خانواده را حفظ کند؛بلکه تحکیم نظام خانواده،مستلزم وفای زن و شوهر است. همسر خوب،کسی است که تا آخر عمر،با شوهر سازگار باشید.
در تلخی و شیرینی،در کامابی و ناکامی،در فقر و قنا،در ناملایمت و خوشی ها و در فراز و نشیب ها،همیشه صمیمی و دوست با وفا و غمخوار شوهر باشد. چه در دوران جوانی و طراوت و چه در پیری و ملالت،دست از شوهر بر ندارد و او را تنها نگذارد. همسر ایوب پیغمبر(علیه السلام) چهل سال با همسر دردمند خود ساخت و تمام سختی های او را به جان خرید و شریک غم ها و غصه های او بود و از او مانند یک فرشته،پرستاری می کرد.
مرد نیز باید وفاداری خود را نسبت به همسرش حفظ کند. و همسری که در سختی های زندگی با او ساخته و مشکلات او را تحمل کرده و جوانی و نشاط خود را در خانه او و پای فرزندان او گذاشته است،تنها نگذارد و رهایش نکند و سرانجام دو جوانی که در طراوت جوانی و احیانا فقر و نداری با هم زندگی را شروع کرده اند باید تا آخر با هم باشند و تمام شرایط را تحمل نمایند و هرگز یکی، دیگری را تنها نگذارد و در پیری نیز چون دوران جوانی غمخوار هم باشند و زیر بال یکدیگر را بگیرند.
قرآن کریم مؤمنین را به وفاداری به عهد و پیمان توصیه می کند: و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا؛ کسانی که به عهد و پیمان خود وفا دارند.(114)
و نیز فرمودند: یا ایها الذین آمنوا وفوا بالعقود... ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان ها وفادار باشید.(115)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: المومنون عند شروطهم؛(116) افراد با ایمان به شرطهای بین خودشان پای بند هستند.
بنابراین این وفاداری به پیمان زناشویی و شروط و مقررات آن در موفقیت ازدواج اثر گذار است.