ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

گذشت

مهریه زیاد از نظر اسلام پسندیده نیست، اما در اسلام خانمی که مهریه خود را به شوهرش ببخشد، مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته است.
علی (علیه السلام) فرمود: هر خانمی مهریه خود را به شوهرش ببخشد، بابت هر مثقال طلا که ببخشد، خداوند به او مزد آزاد کردن یک بنده را می فرماید.
همچنین فرمود: سه دسته از زنان هستند که خداوند عذاب قبر را از آنها برداشته و با فاطمه (علیه السلام) محشور می گرداند؛ زنی که بر بد اخلاقی شوهرش صبر کند؛ زنی که بر بد رفتاری شوهر صبر کند و زنی که مهریه خود را به شوهر ببخشد.
شایسته یادآوری است که بخشیدن مهریه مانند تمام امور دینی باید با تدبیر همراه باشد، چرا که تدبیر نیز توصیه مهم دیگر دین می باشد.

فصل دوم: وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر

از جمله مسائلی که در ازدواج موفق نقش اساسی دارد بدون آن زندگی پا نمی گیرد، رعایت اصول و آدابی است که هر یک از دو طرف موظف به رعایت آنها می باشند و اگر آن اصول علمی شود، زندگی همواره شیرین و با دوام و همراه با کامیابی و موفقیت خواهد بود.
آن اصول عبارت اند از:

1-احترام متقابل

هر انسانی برای خود ارزش و ارجمی قائل است و دوست دارد که دیگران قد او را بشناسند، و به او احترام گزارند.
اسلام احترام به شخصیت انسان را لازم شمرده و اهانت، تحقیر و تمسخر دیگران را سخت نکوهش نموده و دستور داده است که انسان ها حرمت یکدیگر را حفظ کنند، به یکدیگر احترام نهند و از هر گونه عملی که موجب هتک حرمت و کدورت و تحقیر دیگران می شود، پرهیز نمایند.
زن و شهر، دو عضو جامعه هستند که علاوه بر روابط انسانی میان آنان، رابطه خاص زناشویی نیز میانشان برقرار است و بیشتر از دیگران به هم نزدیکند. از این رو، برای تداوم این رابطه استحکام بیان باید تلاش کنند؛ مرزها را حفظ کنند و حدود را رعایت نمایند و کمال احترام را برای یکدیگر قائل شوند. آنان باید همدیگر را درست و سنگین صدا کنند، از زحمات یکدیگر تشکر کنند و از هرگونه عمل تحقیرآمیز و اهانت چه با زبان و چه با اشاره و چه با حرکات دیگر پرهیز نمایید. به یکدیگر دشنام ندهند، ناسزا نگویند، سخن نیش دار به زبان نیاورد و خلاصه به تمام معنی، به یکدیگر ارج بنهد، بلکه به بستگان یکدیگر نیز احترام گزارند.
اگر مردی به فامیل و خویشان زن خود مانند پدر، مادر، دایی، خاله و... اهانت کند، بد بگوید، عیوب آنان را به رخ زن بکشد، آیا می تواند انتظار داشته باشد که زن او، نامهربان نشود و احیانا در مقام تلافی و مقابله برنیاید؟!
رسول اکرم (علیه السلام) فرموده است:من استخف باهله خسر طیب عیشخ؛
هر که خانواده اش را تحقیر کند زندگیش تلخ شود.
همچنین اگر زنی به خانواده شوهر نامهربانی کند، حساسیت نشان دهد، شوهر را از مادر و خانواده اش جدا کند و از رفت و آمد آنها جلوگیری کند و یا از کمک شوهر به خانواده اش نگران و ناراحت شود، آیا می تواند انتظار داشته باشد که شوهر نامهربان و بد اخلاق نشود و آیا با این وضع می توان به گرمی به گرمی و صمیمیت زندگی امیدوار بود؟!
بنابراین، حفظ شخصیت زن و شوهر و احترام متقابل به خصوص در مقابل دیگران و نیز در حضور کودکان، یک اصل ضروری برای تداوم زندگی است.