ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

سعادت مردان

رسول خدا (علیه السلام) همسر شایسته را سعادت مرد می داند:من سعاده المرء الزوجه الصالحه؛ (41)
از سعادتمندی مرد، داشتن همسر خوب و شایسته است.
و فرمود:خیر متاع الدنیا الزوجه الصالحه؛ (42)
بهترین بهره مندی دنیا و آخرت داشتن زن خوب است.

گذشت

مهریه زیاد از نظر اسلام پسندیده نیست، اما در اسلام خانمی که مهریه خود را به شوهرش ببخشد، مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته است.
علی (علیه السلام) فرمود: هر خانمی مهریه خود را به شوهرش ببخشد، بابت هر مثقال طلا که ببخشد، خداوند به او مزد آزاد کردن یک بنده را می فرماید.
همچنین فرمود: سه دسته از زنان هستند که خداوند عذاب قبر را از آنها برداشته و با فاطمه (علیه السلام) محشور می گرداند؛ زنی که بر بد اخلاقی شوهرش صبر کند؛ زنی که بر بد رفتاری شوهر صبر کند و زنی که مهریه خود را به شوهر ببخشد.
شایسته یادآوری است که بخشیدن مهریه مانند تمام امور دینی باید با تدبیر همراه باشد، چرا که تدبیر نیز توصیه مهم دیگر دین می باشد.

فصل دوم: وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر

از جمله مسائلی که در ازدواج موفق نقش اساسی دارد بدون آن زندگی پا نمی گیرد، رعایت اصول و آدابی است که هر یک از دو طرف موظف به رعایت آنها می باشند و اگر آن اصول علمی شود، زندگی همواره شیرین و با دوام و همراه با کامیابی و موفقیت خواهد بود.
آن اصول عبارت اند از: